• Chia sẻ
  • Thủ tục giải quyết trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Thủ tục giải quyết trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Nếu trường hợp trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì tài sản và trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sẽ thuộc về ai? Đây là vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm đối với vấn đề liên quan đến “biến động” của loại hình doanh nghiệp này.

Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay đang thể hiện được vai trò quan trọng của mình đối với doanh nghiệp.Từ thủ tục thành lập doanh nghiệp cho đến các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều không thể thiếu đóng góp của dịch vụ này.

Thủ tục giải quyết trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Khi tiến hành các thủ tục để thực hiện các công việc đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Người thừa kế doanh nghiệp

Vì doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản riêng của chủ doanh nghiệp. Vì thế cho nên khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp tư nhân chính là một tài sản để phân định quyền kế thừa. Việc người chủ doanh nghiệp có người thừa kế hay không là một vấn đề rất quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả cùa việc phân định tài sản cũng như các trách nhiệm liên quan đối với những khoản nợ trong quá trình kinh doanh và các nghĩa vụ tài chính khác. Nếu chủ doanh nghiệp tư nhân có người thừa kế thì mọi trách nhiệm về tài sản, quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ do người thừa kế hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm khoản nợ

Vì chủ doanh nghiệp tư nhân  chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh của mình bằng tất cả tài sản mà mình có. Vì thế cho nên, ngay cả trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì trách nhiệm thanh toán các khoản nợ vẫn không thể chối bỏ. Nếu có người thừa kế thì người thừa kế sẽ có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ này. Nếu không có  người thừa kế thì cơ quan chức năng có trách nhiệm giải thể doanh nghiệp và thanh lý tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo thanh toán các khoản nợ cho các bên có liên quan một cách hợp pháp nhất. Chính vì yếu tố này mà doanh nghiệp tư nhân luôn có được sự tin tưởng của đối tác khi tiến hành hợp tác kinh doanh. Bởi sự  đảm bảo mà doanh nghiệp tư nhân mang lại là cao hơn rất nhiều so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Những việc cần làm

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết và người thừa kế của chủ doanh nghiệp tiếp tục kế thừa công việc kinh doanh của chủ doanh nghiệp thì người thừa kế phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký lại chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo sự quản lý  chặt chẽ của cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng giúp cho doanh nghiệp có thể tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật những trách nhiệm liên quan và có các quyền lợi cơ bản nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là điều mà  người chủ mới của doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý khi kế thừa doanh nghiệp.

Có thể nói, với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì chủ doanh nghiệp mới và cả những bên có liên quan cần tìm hiểu đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật để có thể đảm bảo là hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp.