• Chia sẻ
  • Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam có cơ hội vươn ra thị trường thế giới và doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư lớn vào Việt Nam. Việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam ngày càng phổ biến.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã hỗ trợ nhiều cá nhân, tổ chức thực thiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài một cách nhanh gọn và rất hiệu quả. Từ việc chuẩn bị hồ sơ cho tới thực hiện các quy trình pháp lý đều được thực hiện một cách nhanh chóng với giá dịch vụ rất ưu đãi.

Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam không hề đơn giản bởi sự khác biệt về pháp luật của các quốc gia, những thủ tục pháp lý khá phiền phức là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

Để thực hiện việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật thì các doanh nghiệp nước ngoài phải làm theo đúng trình tự sau :
-    Doanh nghiệp nước ngoài tiến hành thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam ở địa phương nào thì thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan chức năng cấp Tỉnh thuộc địa phương đó. Việc đăng ký chủ trương đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau này.
-    Doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký đầu tư để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Việc đăng ký này sẽ được hoàn tất trong vòng 05 đến 10 ngày đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và 15 đến 20 ngày đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
-    Doanh nghiệp nước ngoài tiến hành hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tùy theo các loại hình doanh nghiệp khác nhau mà doanh nghiệp chuẩn bị các thủ tục giấy tờ liên quan và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời gian khoảng 05 ngày kể từ khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ trả kết quả tới doanh nghiệp.
-     Để việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam diễn ra thuận lợi thì doanh nghiệp nước ngoài phải tới bộ phận đăng bố cáo của cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.
-    Dù là doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài thì doanh nghiệp cũng phải hoàn tất việc khắc con dấu tại cơ quan công an.
-    Cuối cùng, doanh nghiệp phải thực hiện công bố mẫu dấu đã đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, thời gian dự kiến khoảng 03 ngày kể từ khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp.

Có thể thấy, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam cần nhiều thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng trình tự để đảm bảo tính hợp pháp cho việc thành lập doanh nghiệp.