• Chia sẻ
  • Công ty kiểm định chất lượng hàng hóa

Công ty kiểm định chất lượng hàng hóa

Công việc kiểm tra chất lượng hàng hóa thông thường sẽ được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm, có hiểu biết phù hợp. Để đảm bảo hơn, việc thuê dịch vụ đánh giá chất lượng tại một công ty chuyên về lĩnh vực này là xu thế chung hiện nay.

 

Kiểm định là công tác cần thiết để đảm bảo sự an toàn, chất lượng và sự hiệu quả của nhiều đối tượng sản xuất. Nhiệm vụ của công ty kiểm định không chỉ là kiểm tra sự an toàn của máy móc thiết bị mà còn phải kể đến việc kiểm định chất lượng hàng hóa.

Hàng hóa là khái niệm chỉ chung tất cả sản phẩm của quá trình sản xuất, hàng hóa là sự kết hợp giữa nguyên liệu và công nghệ sản xuất dựa trên sự hỗ trợ của phương pháp và thiết bị máy móc để cho ra thành phẩm. Việc kiểm định chất lượng hàng hóa là khâu sau cùng khi làm ra sản phẩm nhưng đóng vai trò rất quan trọng bởi nếu không có việc kiểm định thì chất lượng sản phẩm sẽ không đảm bảo, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng và các doanh nghiệp sẽ thờ ơ hơn trong quy trình sản xuất mà sự nguy hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng. Do vậy công tác kiểm định chất lượng hàng hóa là yêu cầu hết sức quan trọng để đảm bảo hàng hóa được tốt, không gây hại đến người tiêu dùng và cũng góp phần làm tăng sự uy tín, trách nhiệm cho doanh nghiệp.

Công ty kiểm định chất lượng hàng hóa là đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đền việc kiểm định, đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi xuất ra thị trường. Nhiệm vụ chính của công ty kiểm định là xác định tình trạng hàng hóa theo các tiêu chuẩn an toàn theo quy định về tính năng, công dụng, khả năng nguy hiểm của các loại máy móc thiết bị và mức độ các chất có khả năng gây hại cho sức khỏe con người đối với hàng hóa là thực phẩm. Các kết quả kiểm định chất lượng sẽ được đối chiếu với thông tin cung cấp về chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đề ra để đưa ra kết quả đánh giá chất lượng sau cùng. Vai trò nhiệm vụ của công ty kiểm định chất lượng hàng hóa hết sức quan trọng như một lớp sàng lọc các sản phẩm kém chất lượng, đảm bảo hơn sự an toàn cho người sử dụng, hạn chế việc sản xuất một cách cuẩ thả thiếu trách nhiệm của một số doanh nghiệp đến mang đến người sản phẩm tốt, có chất lượng ổn định.