399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

 • Sức khỏe
 • Quy định màu túi đựng rác thải y tế Thông tư 20/2021/TT-BYT

Quy định màu túi đựng rác thải y tế Thông tư 20/2021/TT-BYT

Thông tư 20/2021/TT-BYT, chất thải phát sinh từ cơ sở y tế được xử lý theo quy định gồm sử dụng màu túi đựng rác thải y tế và sắp xếp chất thải y tế vào các thùng màu nào.

Khái niệm chất thải y tế

Các loại chất thải y tế

Tại sao quy định màu túi rác y tế?

Quy định màu túi rác thải y tế

Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y Tế, tại các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám và phòng thí nghiệm, việc xử lý chất thải y tế được thực hiện một cách chi tiết theo quy định, gồm việc sử dụng màu túi đựng rác thải y tế và sắp xếp chất thải y tế vào các thùng có màu cụ thể. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quản lý chất thải y tế ở giai đoạn đầu.

Quy định màu túi đựng rác thải y tế Thông tư 20/2021/TT-BYT

Khái niệm chất thải y tế

Theo Điều 3, Khoản 1 của Thông tư 20/2021/TT-BYT, khái niệm chất thải y tế là tất cả chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế. Các loại chất thải y tế gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường, khí thải, chất thải lỏng không nguy hại, nước thải y tế.

Các loại chất thải y tế

Các loại chất thải y tế

Các loại chất thải y tế gồm chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải rắn, cụ thể như:

Chất thải lây nhiễm gồm những loại nào?

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, và các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng, có dính máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh.

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, và các chất thải không sắc nhọn khác đã bị thấm ướt, dính máu của cơ thể, hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh. Cũng bao gồm vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực và chất thải lây nhiễm dạng lỏng, bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, và dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh.

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; cũng bao gồm các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, và khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A và nhóm B.

Chất thải giải phẫu: Gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm?

Hóa chất thải bỏ có thành phần hoặc tính chất nguy hại vượt quá mức cho phép cho chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất.

Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất.

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, và các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất.

Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, hoặc đã qua sử dụng và chứa thủy ngàn hoặc cadimi (Cd), pin, ắc quy thải bỏ, vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ.

Dung dịch rửa phim X-Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm và phân tích, và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt quá mức cho phép cho chất thải nguy hại.

Chất thải y tế khác có thành phần hoặc tính chất nguy hại vượt quá mức cho phép cho chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

Chất thải rắn y tế có mấy nhóm?

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người thân người bệnh, học viên, khách đến làm việc, và các chất thải từ bên ngoài trong cơ sở y tế (ngoại trừ chất thải sinh hoạt từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm).

Hóa chất thải bỏ không có thành phần hoặc tính chất nguy hại vượt quá mức cho phép cho chất thải nguy hại.

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, và các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất.

Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực.

Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần hoặc tính chất nguy hại vượt quá mức cho phép cho chất thải nguy hại.

Tại sao phải quy định màu túi rác thải y tế?

Quy định màu túi rác thải y tế giúp an toàn cho người xử lý, ngăn chặn sự lây lan bệnh, tăng hiệu quả xử lý, tránh sai sót, phân biệt và định danh loại chất thải bên trong, từ đó tạo điều kiện cho việc xử lý và quản lý chất thải y tế một cách an toàn và hiệu quả.

An toàn cho người xử lý

Màu sắc giúp nhận dạng nhanh chóng chất thải cụ thể, đặc biệt là chất thải lây nhiễm. Người xử lý chất thải cần biết loại chất thải mình đang tiếp xúc để thực hiện biện pháp an toàn thích hợp và tránh tiếp xúc trực tiếp với chất thải nguy hiểm.

Ngăn chặn sự lây lan bệnh

Phân loại và gắn màu cho túi rác giúp ngăn chặn sự lây lan các bệnh truyền nhiễm. Chất thải lây nhiễm được đóng gói riêng biệt và đánh dấu bằng màu sắc để tránh tiếp xúc với chất thải không lây nhiễm, từ đó giảm nguy cơ lây lan bệnh cho nhân viên y tế và cộng đồng.

Tăng hiệu quả xử lý

Màu sắc giúp quy định nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy chất thải một cách chính xác, đảm bảo rằng chất thải y tế sẽ được xử lý đúng cách, tuân theo quy định về an toàn môi trường và con người.

Tránh sai sót

Sự rõ ràng trong quy định màu sắc giúp tránh sai sót trong việc đóng gói, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, giảm nguy cơ tai nạn và tránh được các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Quy định màu túi đựng rác thải y tế

Quy định màu túi đựng rác thải y tế

Quy định màu túi đựng rác thải y tế cụ thể như rác thải lây nhiễm, rác thải nguy hại, rác thải rắn thông thường, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải tuân theo các quy định được nêu trong các khoản 3, 4, 5, và 6 của Điều 6 của Thông tư số 20/2021/TT-BYT.

Túi đựng rác thải lây nhiễm

 • Chất thải lây nhiễm sắc nhọn phải được đựng trong thùng hoặc hộp kháng thủng có màu vàng.
 • Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn phải được đựng trong thùng có túi lót và có màu vàng.
 • Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao cũng phải được đựng trong thùng có túi lót và có màu vàng.
 • Chất thải giải phẫu phải được đựng trong hai lớp túi hoặc trong thùng có túi lót và có màu vàng.
 • Chất thải lây nhiễm dạng lỏng phải được đựng trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín.

Túi đựng rác thải nguy hại

 • Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại và lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp.
 • Các loại chất thải nguy hại cùng tính chất và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp có thể được đựng chung trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa.
 • Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn phải được đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có túi lót và có màu đen.
 • Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng phải được chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã và tên loại chất thải lưu chứa.

Túi đựng rác thải rắn thông thường

 • Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế phải được đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có túi lót và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn phải được đựng trong dụng cụ kháng thủng.
 • Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế phải được đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có túi lót và có màu trắng.