399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Hỏi đáp
  • Vai trò của vận tải đường biển đối với kinh tế quốc tế

Vai trò của vận tải đường biển đối với kinh tế quốc tế

Vận tải biển chính là một yếu tố quan trọng và có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của kinh tế thế giới, nhất là những hoạt động buôn bán xuyên lục địa của các nước với nhau.

Hình thành từ rất sớm trên thế giới, vận tải đường biển chính là một phương thức giao thông để chuyển hàng hóa đường dài của con người ngay từ thế kỷ thứ V TCN. Từ đó cho đến nay, phương thức vận chuyển này ngày càng quan trọng hơn và trở thành thiết yếu của sự phát triển kinh tế thế giới.

vận tải đường biển

Về bản chất, vận chuyển đường biển là một yếu tố quan trọng không thể tách rời của buôn bán quốc tế, nó còn tạo nên sự thúc đẩy để giúp cho các hoạt động buôn bán này ngày càng nhiều hơn. Bởi lẽ nếu không có vận tải đường biển thì chắc chắn rằng các hoạt động mua bán xuyên lục địa hay từ nước này đang nước khác rất khó để có thể diễn ra.

Bên cạnh đó, vận tải đường biển cũng là yếu tố cơ bản để góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hóa cũng như cơ cấu thị trường trên toàn thế giới, tạo nên một sự chuyển dịch hàng hóa sản phẩm giữa nước này sang nước khác và nó cũng có sự ảnh hưởng đến sự cân bằng về công nghệ kỹ thuật trên toàn thế giới.

Ta cũng có thể nói rằng vận tải đường biển có tác động hết sức mạnh mẽ đến cán cân thanh toán quốc tế, mặc dù hiện nay hình thức vận tải này chỉ sử dụng cho những loại hàng hóa đặc thù, song ta vẫn không thể nào phủ nhận những gì mà vận tải biển mang đến cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Đối với kinh tế quốc tế thì vận tải đường biển chính là một nền tảng cơ bản đã hình thành từ rất nhiều năm trước đây, nếu không có vận tải biển thì nhiều hoạt động mua bán hàng hóa hay chuyển giao công nghệ trên toàn thế giới đã không thể diễn ra và không thể đi đến một sự phát triển như hiện nay. Vai trò của vận tải biển là cực kì quan trọng cho sự phát triển của kinh tế thế giới.