• Chia sẻ
  • Yêu cầu gì ở các chuyên gia kiểm định an toàn

Yêu cầu gì ở các chuyên gia kiểm định an toàn

Việc kiểm định an toàn là cực kì quan trọng trên thị trường hiện nay, nó được diễn ra dựa trên những yêu cầu khắt khe nhất, và hiển nhiên những chuyên gia chịu trách nhiệm tiến hành kiểm định cũng cần phải đảm bảo được nhiều yêu cầu bắt buộc.

 

Không có kiến thức chuyên môn không thể kiểm định an toàn cho các đối tượng. Con người không thể giỏi ở mọi lĩnh vực. Nếu trong trường hợp trong nước không thể kiểm định được thì cần phải thuê chuyên gia của nước ngoài.

Các đơn vị được giao chức năng kiểm định an toàn phải đảm bảo được một đội ngũ cán bộ kiểm định có chuyên môn giỏi. Một người có thể giỏi ở một lĩnh vực. Và tối thiểu ở một đối tượng được phép kiểm định an toàn phải có một cán bộ có chuyên môn được đào tạo. Vấn đề an toàn của máy móc thiết bị ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của nhiều con người. Không thể làm theo kiểu hình thức, qua loa, đại khái. Yêu cầu phải đúng, thực chất.

Thời gian kiểm định có thể dài hay ngắn theo độ phức tạp của máy móc, thiết bị. Nếu trường hợp cần có thời gian kiểm định thì phải có đủ thời gian. Một người không thể kiểm định được thì cần có một đội ngũ để kiểm định. Kiến thức là vô vàn. Máy móc thiết bị ngày càng hiện đại, nhìn qua không thể phát hiện được sai sót. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Nhà nước có những hướng dẫn cụ thể đối với việc kiểm định an toàn cho các đối tượng.

Con người không thể giỏi ở mọi lĩnh vực. Nếu trong trường hợp trong nước không thể kiểm định được thì cần phải thuê chuyên gia của nước ngoài. Việc các nước trên thế giới tham khảo thông tin từ các chuyên gia nước ngoài là điều diễn ra hết sức bình thường. Nếu trình độ trong nước chưa đủ thì phải nhờ các nước giỏi hơn. Nhiều loại máy móc thiết bị có mặt ở nước ta hiện nay có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Việc kiểm định có thể được thực hiện ở bên đó nhưng việc kiểm định lại cũng cần được thực hiện ở trong nước. Cán bộ kiểm định phải giỏi về chuyên môn mới thực hiện được. Các chuyên gia trong nước đào tạo ở nước ngoài chưa đủ để thực hiện công việc thì cần thuê chuyên gia nước ngoài, không được bỏ qua bất cứ một công đoạn nào.