• Chia sẻ
  • Tìm hiểu các hình thức kiểm định nồi hơi

Tìm hiểu các hình thức kiểm định nồi hơi

Để đảm bảo vấn đề an toàn khi vận hành, sử dụng nồi hơi, công tác kiểm định đưa ra 3 loại hình: kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Đối với mỗi hình thức kiểm định đều có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn sử dụng nồi hơi.

Kiểm định an toàn lần đầu: Là hình thức kiểm định nồi hơi trước khi đưa vào vận hành sử dụng theo tiêu chuẩn quốc gia và các thông số kỹ thuật. Kiểm định lần đầu đóng vai trò rà soát lại các thông số, kiểm tra kỹ lưỡng vấn đề an toàn trước khi nồi hơi đi vào hoạt động, thử máy đảm bảo các vấn đề an toàn về lỗi kỹ thuật, bất thường từ nhà sản xuất giúp nồi hơi hoạt động một cách bình thường, hiệu quả.

Kiểm định an toàn định kỳ: Hình thức kiểm định đánh giá chất lượng nồi hơi từ hạn cuối của lần kiểm tra trước. Loại hình này mang tính lặp đi lặp lại nhiều lần từ sau lần kiểm định lần đầu cho tới khi nồi hơi ngừng hoạt động. Hình thức kiểm định định kỳ giúp phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường của nồi hơi trong quá trình sản xuất, thường xuyên giám sát hoạt động của nồi hơi tránh những nguy cơ tai nạn xảy ra và nó mang tính chu kỳ. Nếu bỏ qua bước kiểm định này thì sẽ không thể biết trong quá trình hoạt động nồi hơi vận hành ra sao, có dấu hiệu sai sót hay nguy hiểm gì đang xảy ra hay không và rất khó phát hiện kịp thời để xử lý.

Kiểm định an toàn bất thường: Là hình thức kiểm định nồi hơi sau khi sửa chữa hoặc di rời vị trí nồi hơi hoặc khi sử dụng các loại nồi hơi đã ngừng sử dụng từ 12 tháng trở lên, khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng… Việc kiểm tra sau khi sửa chữa, di rời mang tính chất xác nhận lại các thông số kỹ thuật, đảm bảo không xảy ra hỏng hóc hay bất cứ lỗi kỹ thuật nào từ nồi hơi. Nồi hơi ngừng hoạt động quá lâu cũng ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình vận hành như: Gỉ sét, hỏng dây nối hay một số vấn đề khó lường ảnh hưởng đến quá trình vận hành bình thường của nồi hơi.

Mỗi một hình thức kiểm định đều mang một ý nghĩa quan trọng không thể thay thế nhằm mục đích tạo ra sự vận hành an toàn nhất của nồi hơi, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ cơ sở vật chất cho doanh nghiệp.