• Chia sẻ
  • Thực trạng kiểm định cần trục hiện nay

Thực trạng kiểm định cần trục hiện nay

Rất nhiều vấn đề liên quan tới kiểm định cần trục được nhắc tới thường xuyên. Nhưng chính thực trạng hiện nay đang làm nhiều người cảm thấy lo lắng và cần nắm bắt rõ thông tin.

 

Vẫn biết rằng việc kiểm định máy móc và thiết bị trong đó có cần trục là rất quan trọng và cấp thiết nhưng thực trạng hiện nay thì việc kiểm định này còn khá lỏng lẻo.

Cần trục là một thiết bị máy móc được sử dụng phổ biến. Có vai trò quan trọng trong cuộc sống và sản xuất cũng như xây dựng ngày nay. Để có chất lượng trong sản xuất, cũng như chất lượng của các công trình thì yếu tố máy móc là rất quan trọng. Máy móc không tốt sẽ gây ra những gây quả nghiêm trọng về người và sự thiệt hại về của cải vật chất của cá nhân cũng như của công ty. Biết là máy móc quan trọng như vậy, gắn liền với con người như vậy nên việc kiểm định máy móc, cần trục là rất cần thiết nhưng không phải công ty nào, xí nghiệp nào và cá nhân nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh nên mới dẫn tới các vụ tai nạn lao động ngày càng tăng cao.

Về phía các công ty, xí nghiệp, nhà máy thì  hiện nay do sự xúc tiến công việc và thời gian eo hẹp cộng với ý thức và trách nhiệm nên nhiều công ty, nhà máy và xí nghiệp đã không tuân thủ tốt việc kiểm định máy móc thiết bị như kiểm định cần trục. Nhiều vụ tai nạn đã sảy ra do sự cố về máy móc thiết bị rất nghiêm trọng nhưng họ vẫn không chấp hành tốt. Nhiều chỗ chỉ thực hiện qua loa cho xong, chứ không kiểm tra và kiểm định kỹ càng, tỷ mỷ. Đến khi sảy ra sự cố như làm chết người hay cháy nổ, sập cần trục, giàn giáo thì lúc đó mới nháo nhào nào là đi tìm nguyên nhân, nào là rút kinh nghiệm. Có những nhà máy và xí nghiệp còn mua chứng nhận kiểm định giả, điều này vô cùng nguy hiểm và hành vi như vậy không thể chấp nhận được. Cũng là con người với nhau nhưng họ đối xử với nhau quá tệ bạc. Thử hỏi xem như vậy thì làm sao không sảy ra tai nạn lao động, làm sao xã hội có thể phát triển được.

Rồi hiện nay, các công ty kiểm định chất lượng máy móc thiết bị quan trọng như kiểm định cần trục còn quá sơ sài, chưa thực sự hiệu quả là do đâu. Lý do là rất nhiều nhưng do cơ quan kiểm định là chắc chắn. Hiện nay, các công ty kiểm định mọc lên như nấm gây ra sự cạnh tranh khốc liệt về vấn đề kiểm định. Nên chất lượng kém là điều khó tránh khỏi nên cần có sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.