• Chia sẻ
  • Thủ tục và điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần

Thủ tục và điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần

Theo quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN do ngân hàng nhà nước ban hành về việc cấp phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng, tài chính phi ngân hàng. Trong quyết định có nêu rõ thủ tục và điều kiện thành lập công ty tài chính theo pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp một cách rất hiệu quả trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cũng như hoàn tất các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ thông tin qua bài viết sau nhé.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Đầu tiên về điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần theo chỉ tiêu mức vốn, doanh nghiệp là cổ đông sáng lập doanh nghiệp tài chính cổ phần phải có vốn chủ sở hữu tối thiếu là 200 tỷ đồng và có tổng tài sản trên 500 tỷ đồng.

Cụ thể với cổ đông sáng lập là cá nhân thì phải am hiểu về các hoạt động của ngân hàng, có đủ đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào về tài chính  - ngân hàng, có đầy đủ năng lực tài chính đồng thời phải cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nếu doanh nghiệp đang trong trường hợp khó khăn về vốn, hay các vấn đề liên quan đến khả năng chi trả.

Điều kiện với cổ đông là tổ chức thì phải chứng minh năng lực tài chính, phải cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tài chính mà tổ chức tham gia trong trường hợp khó khăn tài chính liên quan (như khả năng chi trả, các vấn đề về vốn hay khả năng thanh khoản)

Điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần phi ngân hàng phải đảm bảo tất cả các yêu cầu sau: tổng tài sản tối thiểu là 3000 tỷ đồng, nợ xấu nhỏ hơn 3% so với tổng nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập công ty tài chính cổ phần; chưa từng vi phạm quy định an toàn trong các hoạt động ngân hàng theo quy định ngân hàng nhà nước, kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề (trước khi xin góp vốn cổ phần).

Thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh đối với công ty tài chính cổ phần cũng giống với những hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh của những doanh nghiệp khác, gồm: hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh, dự thảo điều lệ kinh doanh, phương án hoạt động của doanh nghiệp gồm: địa bàn hoạt động, phương thức hoạt động, những lợi ích doanh nghiệp mang lại cho nền kinh tế, doanh nghiệp phải xá định cụ thể trong 3 năm đầu; danh sách hội đồng cổ đông gồm giấy tờ chứng thực cá nhân, phương án góp vốn điều lệ cùng các cam kết góp vốn, tình hình tài chính và thông tin tài chính liên quan đến các cổ đông lớn.

Điều kiện thành lập công ty tài chính cổ phần với các cổ đông lớn là doanh nghiệp thì phải có: quyết định thành lập, điều lệ hiện hành, bảng cân đối tài chính, kết quả kinh doanh và báo cáo tình hình hoạt động trong 3 năm, giấy xác nhận vốn điều lệ của cơ quan có thẩm quyền.