• Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang trong thời kì mở cửa hội nhập. Các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam càng nhiều. Để có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần phải hiểu rõ về một số thủ tục cần thiết.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp một cách rất hiệu quả trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cũng như hoàn tất các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ thông tin qua bài viết sau nhé.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
-Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định trong Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.
-Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư theo nghị định 101/2006/ NĐ-CP
-Công ty phải có các hoạt động mua bán hàng hóa cũng như những hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
-Văn bản đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
-Bảng báo cáo tài chính được chính nhà đầu tư lập và cũng do nhà đầu tư chịu trách nhiệm. Bảng báo cáo tài chính phải cũng đầy đủ thông tin về nguồn vốn mà nhà đầu tư có thể cung cấp và cũng như khả năng tài chính để có thể thực hiện dự án. Nếu được thì nhà đầu tư nên nộp kèm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng ( đối với nhà đầu tư cá nhân) hoặc là Báo cáo tài chính ( đối với nhà đầu tư là pháp nhân).
-Bảng dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
-Văn bản xác nhận tư cách pháp lí của nhà đầu tư:
+ Nếu nhà đầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong những loại giấy tờ có thể chứng minh nhân thân ( có thể là chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu hoặc bất kì giấy tờ nào có giá trị tương đương).
+Nếu nhà đầu tư là pháp nhân:
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc các giấy tở có giấy tờ tương đương.
Công ty TNHH 1 thành viên: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc các giấy tở có giấy tờ tương đương. Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu trừ các doanh nghiệp của nhà nước.

Nếu là các doanh nghiệp nước ngoài thì các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
-Quyết định ủy quyền hoặc là văn bản ủy quyền của người đại diện được doanh nghiệp có vốn nước ngoài ủy quyền nếu nhà đầu tư là tổ chức. Ngoài ra còn phải có bản sao hợp lệ  ( bản đã được công chứng) một trong những giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện đã được ủy quyền.
-Hợp đồng liên doanh nếu là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các doanh nghiệp đầu tư trong nước và ngoài nước.
-Nếu dự án có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản xác nhận.

Tên đây là những điều lưu ý mà doanh nghiệp cần biết khi muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.