399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập thì cần phải thực hiện như thế nào mới đảm bảo đúng theo quy định mà pháp luật ban hành. Điều này đang được nhiều người quan tâm và muốn có được câu trả lời chính xác nhất.

Nói đến việc làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì rất nhiều người tỏ ra e ngại vì các quy định hiện nay khá rắc rối. Đó là lý do mà họ chọn cách tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự giúp đỡ hiệu quả và tiện lợi nhất cho mình.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Có một số trường hợp doanh nghiệp sau khi thành lập vì một vài lý do khác nhau cần phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục này thì bạn cần phải lưu ý các bước sau.

Bước 1:

Doanh nghiệp phải tiến hành thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp cần giải thể

- Lý do doanh nghiệp giải thể khi mới thành lập

- Thời gian và thủ tục thực hiện thanh lý các khoản nợ doanh nghiệp(nếu có). Thời gian này không được vượt quá 6 tháng tính từ ngày doanh nghiệp thông qua quyết định giải thế.

- Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có chữ ký và họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2:

Sau khi chuẩn bị quyết định giải thể doanh nghiệp thì tiến hành gửi công văn tới cơ quan thuế để đề nghị thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế của doanh nghiệp. Đây là bước quan trọng trong thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để tránh những rắc rối về mặt trách nhiệm thuế về sau.

Bước 3:

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới thành lập đến cơ quan mà doanh nghiệp đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh trước đó. Việc gửi hồ sơ này theo quy định phải được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc, tình từ thời điểm doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp gồm có các giấy tờ sau:

- Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp có đầy đủ thông tin và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

- Danh sách các khoản nợ và các chủ nợ của doanh ngiệp bao gồm đã thanh toán và chưa thanh toán.

- Danh sách người lao động cần được giải quyết quyền lợi khi doanh nghiệp giải thể.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc.

- Bản xác nhận doanh nghiệp đã quyết toán thuế và đóng mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

- 3 số báo liên tiếp mà doanh nghiệp đã đăng tin về việc giải thể theo quy định.

- Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp có mở tài khoản ngân hàng thì phải có giấy xác nhận của ngân hàng về việc doanh nghiệp đã đóng tài khoản ngân hàng và không còn nợ tiền ngân hàng nữa.

Bước 4:

Nếu hồ sơ giải thể doah nghiệp hợp lệ thì doanh nghiệp phải tiến hành trả dấu cho cơ quan công an và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xóa tên doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc, tính từ thời điểm cơ quan chức năng nhận được hồ sơ.

Như vậy, nếu bạn muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập thì bạn cần thực hiện theo 4 bước trên đây để có thể giải thể doanh nghiệp được đúng quy định.