Đẹp Online

Khỏe & Đẹp mỗi ngày

RSS
  • Hỏi đáp
  • Thủ tục giải thể doanh nghiệp chính xác

Thủ tục giải thể doanh nghiệp chính xác

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là những công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện để có thể chấm dứt được hoạt động kinh doanh của mình trên cơ sở pháp lý.

Khi một doanh nghiệp đang gặp khá nhiều vấn đề về hoạt động kinh doanh, thì họ sẽ tính đến nhiều hướng khác nhau. Hoặc là tiếp tục kinh doanh nếu có kế hoạch, chiến lược hiệu quả cũng như có vốn. Nhưng nếu hoạt động làm ăn đang thua lỗ trầm trọng cũng như không còn vốn để đầu tư thì tốt nhất doanh nghiệp nên thực hiện giải thể công ty. Tuy là chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng giải thể sẽ giúp cho các thành viên trong công ty bảo vệ được quyền lợi của mình.

Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về giải thể cần đến những thủ tục, hồ sơ ra sao. Vì vậy để giúp quý độc giả có thể hiểu rõ hơn thì chúng tôi dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế toán Sài Gòn sẽ giới thiệu chi tiết bằng những thông tin dưới đây.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp chính xác

Thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào ?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo những bước dưới đây :

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm đầy đủ những giấy tờ mà pháp luật quy định. Các hồ sơ này bao gồm giấy xác nhận về các nghĩa vụ thuế, hoá đơn, nghĩa vụ đối với nhân viên…

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư .

+ Cách thức nộp hồ sơ:  Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận. Khi đó chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu như hồ sơ hợp lệ và có đủ giấy tờ, các nhân viên tại đây sẽ tiếp nhận hồ sơ vào và sau đó cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp có ghi ngày hẹn cho doanh nghiệp.

Bước 3: Dựa vào giấy hẹn doanh nghiệp đến nhận giấy tờ giải quyết hồ sơ

Sau khi đến nộp hồ sơ rồi, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy hẹn. Căn cứ vào ngày hẹn mà sẽ đến để nhận giấy kết quả từ phía phòng đăng ký. Trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, và nhận kết quả giải quyết thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề nghị người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hay  các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp để có thể xác nhận đúng họ được ủy quyền. Sau đó xem xét và cấp giấy chứn nhận kết quả, thủ tục giải quyết vấn đề.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp rất quan trọng, do vậy mỗi công ty cần thực hiện đúng và chính xác những công đoạn trong thủ tục này để tránh những rắc rối sau này.