• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì?

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì?

Tùy vào từng ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thì sẽ có những điều kiện khác nhau. Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì? Các điều kiện về các thủ tục sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Đáp ứng được những điều kiện để có thể thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi là một điều không hề đơn giản. Chính vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đã nhận được sự quan tâm và lựa chọn như một giải pháp hữu hiệu nhất để doanh nghiệp ra đời một cách hợp pháp nhất.

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì

Để bắt đầu kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ nhu cầu của ngành nghề theo yêu cầu, quy định của pháp luật. Theo luật năm 2005 thì Việt Nam có 4 loại doanh nghiệp sau: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì? Ngoài những điều kiện của các loại hình doanh nghiệp còn phải có điều kiện ngành nghề như chứng chỉ hành nghề hay vốn pháp định.

Cái mà doanh nghiệp nên nghĩ đến trước tiên khi đã có ý tưởng kinh doanh đó chính là tên công ty. Không những phải đáp ứng được yêu cầu độc đáo, sáng tạo trên thị trường quá nhiều tên gọi khác nhau tư tây sang ta như hiện nay, mà tên doanh nghiệp không được trùng lặp với bất kỳ doanh nghiệp nào đã đăng ký trước đó.

Trụ sở doanh nghiệp phải được xác định rõ ràng. Từ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch đều phải ở trên lạnh thổ Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải xác định được xem ngành nghề kinh doanh của mình thuộc lĩnh vực nào để xác định thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì. Có 2 loại ngành nghề trong luật pháp Việt Nam, ngành không có điều kiện và ngành kinh doanh có điều kiện. Ngành kinh doanh có điều kiện là những ngành yêu cầu vốn pháp định, có những ngành yêu cầu chứng chỉ hành nghề... Với vốn pháp định doanh nghiệp phải giữ nguyên mức vốn đó trong suốt quá trình hoạt động. Với chứng chỉ hành nghề tùy ngành yêu cầu chứng chỉ với những người thành lập doanh nghiệp nhưng cũng có những ngành yêu cầu cả với nhân viên trong công ty.

Vốn điều lệ là mức vốn chủ đầu tư, các cổ đông hay các thành viên cùng nhau góp vào nhằm thành lập công ty. Nhà nước không có yêu cầu cụ thể mức vốn này bao nhiêu là đủ.

Số thành viên tham gia thành lập doanh nghiệp tùy theo từng loại hình mà có số thành viên thay đổi và chịu trách nhiệm với hoạt động công ty khác nhau. Với loại hình hợp danh và tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn phần bằng toàn bộ tài sản sở hữu, với các loại hình khác thì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong mức vốn điều lệ mà mình đã bỏ ra.

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì về số thành viên? Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty tư nhân được thành lập bởi duy nhất 1 cá nhân, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên có thể được thành lập bởi 2 cá nhân hay tổ chức trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có giới hạn trong 70 thành viên là tối đa. Với công ty cổ phần thì phải có tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn số cổ đông tham gia.