• Chia sẻ
  • Sử dụng lồng thép để nuôi thỏ

Sử dụng lồng thép để nuôi thỏ

Nếu việc nuôi thỏ của bạn đang gặp khó khăn trong việc nên sử dụng loại lồng gì để nuôi chúng thì lồng thép là một sự lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo cho bạn. Đảm bảo những con thỏ được nuôi trong lồng thép sẽ phát triển một cách tốt nhất có thể.

Thỏ hiện nay được nuôi như động vật lấy thịt, người ta nuôi thỏ trong những loại lồng khác nhau với chế độ nuôi và thức ăn khác nhau. Điểm đặc biệt của việc nuôi thỏ là làm sao cho thỏ đưng bị dịch bệnh còn việc ăn uống và chăm sóc cho thỏ khá là dễ.

Loại lồng người ta thưởng sử dụng nhất để nuôi thỏ là loại lồng thép. Với loại lồng thép người nuôi có thể dễ dang kiếm tra và theo dõi tình trạng sức khoẻ của thỏ từ bên ngoài. Ngoài ra với lồng thép thì việc dọn phân cũng dễ hơn, tình trạng không khí và độ ẩm cũng dễ kiểm soát hơn.

Lồng thép để nuôi loại thỏ nên sử dụng loại thép tốt và nên mạ inox để đảm bảo thép hạn chế bị oxi hoá đi nuôi thỏ. Ngoài ra thì giá thành mỗi lồng để nuôi thỏ khá rẻ và tiết kiệm nên bạn hoàn toàn có thể đàu tư một hệ thống lồng thép để nuôi thỏ. Với tính chất của thép khá hay nên bạn có thể tạo ra những mẫu thiết kế lồng thỏ mà bạn cho là tốt nhất.