• Chia sẻ
  • Quy định về việc thông báo thành lập công ty cổ phần

Quy định về việc thông báo thành lập công ty cổ phần

Bạn cho rằng việc thành lập công ty cổ phần là hợp pháp khi bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh là được. Không hẳn như vậy. Việc thành lập công ty cổ phần cần phải thông báo thành lập công ty cổ phần thì mới đảm bảo tính hợp pháp của nó.

Khi thành lập doanh nghiệp, nếu bạn không nắm chắc các thông tin và quy định của pháp luật thì tốt nhất là bạn nên tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ thông tin cho đầy đủ và chính xác nhất.

Quy định về việc thông báo thành lập công ty cổ phần

Quy định của pháp luật ban hành việc doanh nghiệp muốn thành lập công ty cổ phần thì ngoài việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hồ sơ theo quy định thì bạn cần phải thực hiện thông báo thành lập công ty cổ phần.Đó là quy định bắt buộc để doanh nghiệp có thể thực hiện việc đăng ký thành lập công ty được thuận lợi nhất. Vậy, nếu thực hiện thông báo khi thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần phải thông báo với ai?

Thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh

Đây là cơ quan chức năng mà doanh nghiệp liên hệ để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần. Vì thế cho nên, việc thông báo thành lập công ty cổ phần cần phải tiến hành tại cơ quan chức năng này trước tiên. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần trong đó có mẫu thông báo thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Việc thông báo này sẽ giúp cơ quan đăng ký kinh doanh biết được là doanh nghiệp có thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi thành lập công ty hay không. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng có thể nắm được các thông tin liên quan đối với việc doanh nghiệp đăng ký là ai, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ khi kinh doanh như thế nào. Việc doanh nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh vừa là trách nhiệm mà cũng là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện khi đăng ký kinh doanh.

Thông báo lên cơ quan thông tin đại chúng

Theo quy định về việc đăng ký thành lập doan nghiệp nói chung và thành lập công ty cổ phần nói riêng thì để đảm bảo việc thành lập công ty cổ phần đúng theo trình tự được pháp luật ban hành thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo thành lập công ty cổ phần lên 3 số báo liên tiếp hoặc 3 chương trình phát sóng liên tiếp trên truyền hình hay phát thanh. Đây là điều kiện rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đảm bảo có đầy đủ các yếu tố theo quy định của pháp luật. Cho dù là doanh nghiệp có chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hay làm đúng theo quy trình đăng ký kinh doanh mà thiếu mất công việc thông báo này thì cũng không thể được cơ quan đăng ký kinh doanh xét duyệt hồ sơ. Lưu ý là khi tiến hành thông báo trên 3 số liên tiếp của cơ quan thông tin đại chúng thì doanh nghiệp phải giữ lại bản xác nhận hay giữ lại 3 số báo đã đăng để phòng khi cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Có thể thấy là việc thông báo thành lập công ty cổ phần là công việc rất quan trọng mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để thực hiện. Nó sẽ giúp cho việc thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều.