• Chia sẻ
  • Quy định về việc kiểm định cần trục

Quy định về việc kiểm định cần trục

Dù là đối tượng thuê dịch vụ hay chính đơn vị thực hiện, chúng ta cũng nên biết rõ về các quy định liên quan tới kiểm định cần trục, nó sẽ không hề dư thừa mà rất có ích về sau.

 

Khi thông tư kiểm định an toàn được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành vào đầu năm 2014 về vấn đề các thiết bị sử dụng trong công nghiệp khi vận hành bắt buộc phải có kiểm định. Rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đều có suy nghĩ chỉ cần kiểm định 1 lần duy nhất, thế nhưng thực tế không phải như vậy.

Kiểm định an toàn nói chung và kiểm định cần trục nói riêng là một trong những quy định bắt buộc phải thực hiện do Bộ Lao Động ban hành nhằm đảm bảo được an toàn trong lao động, tránh được những tổn thất về người và của trong sản xuất.

Để thực hiện nghị định này theo đó mỗi doanh nghiệp khi đã có sử dụng máy móc trong vận hành như nồi hơi, hệ thống nén khí, bình gas, xe nâng, cần trục…đều phải thực hiện kiểm định, nhưng không phải chỉ kiểm định một lần duy nhất rồi thôi, mà song song với đó phải kiểm định thường xuyên. Ví dụ đối với việc kiểm định cần trục, thường diễn ra các giai đoạn như sau.

Giai đoạn đầu tiên được gọi là kiểm định lần đầu: tức là trước khi cần trục được đưa vào vận hành trong hệ thống thì chủ sử dụng có nhiệm vụ phải thực hiện kiểm định, mục đích để tránh được những lỗi kỹ thuật mà cần trục hay mắc phải như phanh quá cứng, đầu cần trục thường có liên kết lỏng lẻo… Nếu quá trình kiểm định đạt an toàn, thì cơ quan có chức năng sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn đã kiểm định và doanh nghiệp có thể sử dụng.

Sau kiểm định lần đầu tiếp theo sẽ thực hiện kiểm định định kỳ, đối với cần trục thì 3 tháng sẽ kiểm định lại một lần, việc kiểm định thường xuyên này giúp chúng ta phát hiện ra được những bất thường trong khâu kỹ thuật từ đó có những phương pháp khắc phục kịp thời.

Tuy nhiên song song với việc thực hiện kiểm định lần đầu và định kỳ, việc kiểm định cần trục còn được thực hiện bất thường, điều này có nghĩa là nếu trong quá trình sử dụng cần trục có vấn đề bất thường trục trặc về kỹ thuật thì chủ sử dụng cần yêu cầu kiểm định bất thường để đảm bảo được an toàn.