• Hỏi đáp
  • Quy định về lệ phí thành lập doanh nghiệp

Quy định về lệ phí thành lập doanh nghiệp

Quy định về lệ phí thành lập doanh nghiệp sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu một cách rõ ràng và cụ thể những khoản phí mình cần phải nộp. Từ đó hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước.

 

Lệ phí thành lập doanh nghiệp là khoản phí bắt buộc do cơ quan nhà nước quy định. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng đầy đủ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lệ phí này bao gồm nhiều khoản khác nhau như: lệ phí nộp hồ sơ thành lập, lệ phí làm con dấu, lệ phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, phí mua chữ ký số và in hóa đơn.

Việc nộp/thu lệ phí thành lập doanh nghiệp cũng được quy định rõ ràng chứ không phải tiến hành một cách tràn lan, không cơ sở. Theo Điều 32 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lệ phí được nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của phòng hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phương thức thanh toán lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong phí phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán lệ phí thành lập doanh nghiệp liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý việc sử dụng lệ phí...

Đó là các quy định liên quan đến việc đóng/thu lệ phí thành lập doanh nghiệp mà các nhà đầu tư nên nắm vững để tránh nhầm lẫn, không rõ ràng trong công tác đóng phí. Các khoản phí này bạn đều phải đóng dù là tự làm thủ tục hay là sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp.