399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tâm sự
  • Quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp mới nhất

Quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp mới nhất

Nhằm thuận theo điều kiện, sự phát triển của thực tế, luật doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức có mong muốn thành lập công ty riêng. Dưới đây là một vài thông tin cụ thể, chi tiết hơn về vấn đề này.

 

Thực tế cho thấy, với nền kinh tế mở như hiện nay, việc nắm bắt và tận dụng được nhiều cơ hội để cạnh tranh và phát triển cũng không còn xa lạ. Để giúp nhiều người dễ dàng thực hiện được mong muốn của mình, các điều lệ dần được thay đổi theo hướng đơn giản hóa hơn.

Hiển nhiên, cũng có rất nhiều người nắm bắt và tiến hành chuẩn bị, thực hiện dễ dàng nhưng cũng còn rất nhiều người không thể nắm bắt và không có nhiều thời gian để tìm hiểu sự thay đổi cũng như điều kiện, quy định của thực tế. Nếu vậy, hãy tham khảo một vài thông tin hướng dẫn tổng quát dưới đây để có định hình.

Trước tiên, về tên doanh nghiệp, dù thành lập doanh nghiệp tư nhân hay bất cứ loại hình gì thì cũng cần xác định được tên cụ thể, không được trùng hay nhầm lẫn với những tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Tất nhiên, tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sợ chính, chi nhánh hay văn phòng đại diện theo Điều 39, 40 Luật Doanh nghiệp 2015 quy định. Trụ sở chính của doanh nghiệp theo điều kiện thành lập doanh nghiệp theo luật mới phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. Địa chỉ càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, có cung cấp số điện thoại, hộp thư điện tử..

Tùy thuộc vào loại hình, quy môn của doanh nghiệp mà phải tuân thủ quy định về số lượng thành viên mà pháp luật quy định và phải đáp ứng đủ số vốn điều lệ, vốn pháp định tối thiểu theo quy định...

Như vậy, hiện nay, muốn đăng ký thành lập một công ty mới cũng không quá khó khăn, chỉ cần nắm được những yêu cầu cụ thể, chi tiết, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chu đáo thì bạn có thể dễ dàng đăng ký tại cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất.