Đẹp Online

Khỏe & Đẹp mỗi ngày

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Quy định cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Nếu như bạn muốn hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thì bạn cần phải nắm rõ các quy định về việc cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật như thế nào. Đây là điều kiện tiên quyết giúp cho việc kinh doanh của bạn được thuận lợi.

Nếu bạn chưa biết cách thực  hiện  các thủ tục mà pháp luật yêu cầu thì bạn nên tìm hiểu thông tin để có thể lựa chọn một dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín và chất lượng. Đây là cách tốt nhất để bạn có thể đảm bảo việc kinh doanh của mình được thuận lợi nhất.

Quy định cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Khi tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thì bạn cần phải đảm bảo là các quy định này đúng với những gì mà pháp luật ban hành. Để đảm bảo được điều đó thì bạn cần  phải lưu ý các thông tin sau:

1. Đáp ứng  được điều kiện kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện kinh doanh sau:

- Đối với người chủ hay người bán các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về các lĩnh vực như: trồng trọt, sinh học, bảo vệ thực vật. Nếu không có bằng trung cấp thì người chủ và người bán phải có giấy chứng nhận đã trải qua một khóa  đào tạo chuyên môn để đủ trình độ bán sản phẩm này.

- Địa điểm buôn bán phải cố định và có thời gian sở hữu tối thiểu là 1 năm. Ngoài ra thì diện tích của địa điểm kinh doanh tối thiểu phải được 10m2.

- Cần đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành như: phòng chống cháy nổ, có trang thiết bị đầy  đủ…

- Đáp ứng được các điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khác…

2. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thì bạn cần phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy định để xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Mẫu đơn để nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thước bảo vệ thực vật.

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp

- Bản chính giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan ý tế cấp

- Bản trình bày đầy đủ các điều kiện vật chất mà cơ sở kinh doanh đang có

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và giấy tờ theo quy định thì bạn mang hồ sơ đến nộp tại Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nơi mà bạn đặt địa điểm kinh doanh để được giải quyết hồ sơ.

Có thể thấy là việc xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không phải là điều đơn giản. Đặc biệt là yêu cầu về bằng cấp hay giấy chứng nhận liên  quan đến ngành nghề kinh doanh. Bạn cần nắm rõ thông tin để có thể đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi nhất.