• Chia sẻ
  • Quá trình kiểm định nồi hơi có cần theo tiêu chuẩn nào không?

Quá trình kiểm định nồi hơi có cần theo tiêu chuẩn nào không?

Ai cũng hiểu kiểm định cho nồi hơi đòi hỏi rất nhiều ở chuyên môn, nhưng không biết nó có cần phải dựa theo tiêu chuẩn nào không? Để biết thêm về vấn đề này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở bên dưới đây.

 

Quá trình kiểm định nồi hơi cần phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cũng như các tiêu chuẩn được đưa ra.

Kiểm định nồi hơi thật ra là kiểm tra tính an toàn của sản phẩm nồi hơi trong quá trình sử dụng, tuy nhiên, nhiều người không biết, cứ nghĩ rằng việc kiểm tra tính an toàn của những sản phẩm nồi hơi không có quy định gì bắt buộc. Thật ra để có thể đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng thì những nhà quản lý là cho ra đời những quy định khá chặt chẽ về các quy định hay tiêu chuẩn thế nào để có thể xác định được sản phẩm nồi hơi này hoàn toàn an toàn cho người sử dụng trong quá trình được vận hành.

Cụ thể một số tiêu chuẩn mà chúng ta có thể kể ra nhằm kiểm tra tính an toàn cho người sử dụng như QCVN 01:2008 – QCQG về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực, với quy chuẩn này thì nồi hơi sẽ được kiểm tra về khả năng chịu áp lực khi vận hành, nhằm đảm bảo cho sản phẩm không xảy ra hiện tượng bị nổ khi vận hành. Tiêu chuẩn tiếp theo là TCVN 7704:2007 – Nồi hơi - yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sữa chữa, với tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể thấy nồi hơi sẽ được kiểm tra một cách toàn vẹn nhất, nhằm đảm bảo hoạt động của sản phẩm. TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992)- Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn, những cấu tạo này của nồi hơi là quan trọng nhất, chính vì vậy quá trình kiểm tra chúng cũng cần phải có một tiêu chuẩn thật rõ ràng như vậy. Cuối cùng là TCVN 6008 – 2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn, yêu cầu về kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, chúng ta có thể thấy việc kiệm tra hay kiểm định nồi hơi cũng cần phải có những phương pháp và yêu cầu gắt gao về yêu cầu kỹ thuật.

Như vậy việc kiểm định tính an toàn của nồi hơi hoàn toàn không hề đơn giản, và phải tuân thủ khá nhiều các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu và phương pháp kỹ thuật, nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra mang tính chính xác nhất về mức độ an toàn cho nồi hơi.