• Chia sẻ
  • Nội dung thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Nội dung thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Khi Bộ Tài Chính ban hành thông tư 39 về hóa đơn điện tử thì nhiều doanh nghiệp không khỏi băn khoăn bởi nội dung thông tư này có nhiều vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể là như thế nào?

Chọn mua hóa đơn điện tử giá rẻ là các doanh nghiệp  đã chọn cho mình một giải pháp mà ở đó có sự tiết kiệm chi phí kinh doanh nhưng nó vẫn đảm bảo chất lượng hóa đơn một cách tốt nhất.

Nội dung thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Nội dung của thông tư 39 về hóa đơn điện tử đang là vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm . Thông tư được ban hành vào ngày 31/4.2014 đã quy định việc sử dụng hóa đơn điện  tử như sau:

- Thứ nhất là hóa đơn điện tử được hiểu đó là một tập hợp các thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bán hàng hóa hay hoạt động cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý trên hệ  thống và thông qua hệ  thống mạng điện tử.

- Thứ hai là nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử mà thông tư 39 về hóa đơn điện tử quy định chính là khi bên bán thực  hiện áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh thì  phải có trách nhiệm thông báo với bên mua về hình thức , định dạng, phương thức lưu trữ, truyền nhận hóa đơn như thế nào.Ngoài ra thì các bên liên quan bao gồm bên bán, bên mua và cả bên cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về các điều kiện kỹ thuật cần có khi sử   dụng hóa đơn điện tử. Việc thực hiện đúng nguyên tắc này sẽ giúp việc  áp dụng hóa đơn điện tử trở nên thuận lợi trong các giao dịch, mua bán.

- Thứ ba là lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại chính là giảm bớt chi phí lưu  trữ và in ấn; tiết kiệm thời gian giao nhận hóa đơn; đảm bảo an toàn trong việc lưu trữ và bảo quản hóa đơn một cách tốt nhất. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có thể mang đến cho người sử dụng những tiện lợi rất nhiều. Đây cũng chính là cách mà Nhà nước muốn đưa nền kinh tế đất nước bắt kịp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới.

- Bên cạnh những vấn đề quuy định trên thì thông tư 39 về hóa đơn điện tử còn để cập đến các yêu cầu cũng như quy định về việc sử dụng hóa đơn giấy và hóa đơn tự in để giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện và sử dụng các loại hóa đơn này một cách hiệu quả và hợp pháp nhất.

Có thể thấy là thông tư 39 về hóa đơn điện tử đã quy định một cách cụ thể các thông tin liên quan để có thể giúp doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện nó cho chính xác nhất.