• Chia sẻ
  • Những qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế

Những qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế

Khi lựa chọn thành lập công ty trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, công ty cần tìm hiểu kĩ những qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế để làm đúng theo quy định của pháp luật để việc kinh doanh được trôi chảy.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đang dần khẳng định được vị trí của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp, trong đó có việc tư vấn cho doanh nghiệp những qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế để doanh nghiệp có thể nắm được rõ hơn, từ đó có thể làm đúng theo các bước mà pháp luật ban hành.

Qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế

Nhưng qui định thành lập công ty tu vấn thiết kế được để cập ở một số văn bản pháp luật. Cụ thể.

1. Điều 56 Luật xây dựng

Điều 56 Luật xây dựng đề cập đến qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế như sau:
-Công ty phải có đăng kí về các hoạt động thiết kế và xây dựng công trình.
-Đáp ứng đầy đủ năng lực trong hoạt động thiết kế xây dựng công trình.
-Những cá nhân đảm nhận chức vụ chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực nghề nghiệp và phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công trình mà mình nhận.

2. Điều 6 thông tư số 32/2010/2010/TT-BTNMT

Điều 6 thông tư số 32/2010/2010/TT-BTNMT cũng có qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế.

1.Các tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-Đã có quyết định thành lập được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó chức năngm nhiệm vụ hoạt động đo đạc của công ty đã được quy định rõ ràng, có giấy chứng nhận về việc đã đăng kí kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
-Đội ngũ kỹ thuật đo đạc và bản đồ đảm ứng các quy định trong định mức kinh tế- kỹ thuật đối với công tác đo đạc và bản đồ.
-Các cán bộ phụ trách vè mảng kĩ thuật phải có trình độ đại học trở lên và được đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động là đo đạc và bản đồ, đã có kinh nghiệm hành nghề thực tế ít nhất là 3 năm, có đủ điều kiện sức khỏe để đảm bảo công việc.
-Đảm bảo đầy đủ hệ thống thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ đáp ứng các yêu cầu trong định mức kinh tế - kĩ thuật đối với các hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Các doanh nghiệp nước ngoài nếu muốn thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ tại thị trường Việt Nam thì phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước.

3. Các tổ chức nước ngoài không thuộc nhóm tổ chức ở khoản 2 của điều luật này sẽ được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ khi nhận được hợp đồng với các tổ chức trong nước và các tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số qui định thành lập công ty tư vấn thiết kế cần biết.