• Chia sẻ
  • Những lưu ý trong công tác kiểm định cầu trục

Những lưu ý trong công tác kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục là nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm của đơn vị sử dụng thiết bị với người trực tiếp vận hành và đối với tài sản của chính mình. Chính vì vậy đơn vị sử dụng cần tìm hiểu thật kĩ và nắm vững một số quy tắc, quy định do nhà sản xuất hay cơ quan có chức năng đặt ra mới đảm bảo được an toàn.

Những điều cần lưu ý trước khi tiến hành kiểm định cầu trục

- Đơn vị sử dụng thiết bị yêu cầu đơn vị sản xuất phối hợp để cung cấp mọi hồ sơ, lí lịch có liên quan đến thiết bị một cách trung thực nhất đảm bảo quá trình kiểm định cầu trục được diễn ra thuận lợi, không kéo dài bởi phải xác minh lại giấy tờ.

kiểm định cầu trục

- Có sự chứng kiến của cả hai bên đơn vị kiểm định, đơn vị sử dụng thiết bị và người làm chứng.

- Các thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng kiểm định.

- Khu vực kiểm định được đặt biển cảnh báo nghiêm ngặt, cấm người không phận sự bước vào khu vực vừa gây nghiêm hiểm vừa cản trở quá trình kiểm định.

- Điều kiện khách quan như thời tiết cũng được đảm bảo thuận lợi, không mưa dông.

- Các thiết bị lao động, bảo vệ cá nhân cho kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ đồng thời với những thiết bị chuyên dụng trong đo đạc và thử nghiệm

- Thiết bị phải được đặt ở vị trí thích hợp.

Những điều cần lưu ý trong quá trình kiểm định cầu trục

- Tất cả các bước có trong quy trình kiểm định cầu trục, dù là bước nhỏ nhất như kiểm tra hồ sơ lí lịch cũng phải được kiểm tra tỉ mỉ và cẩn thận. Không được lơ là hay bỏ qua bất kì bước nào được đánh giá chủ quan của kiểm định viên.

- Sau khi bước đầu đạt kết quả yêu cẩu mới tiến hành kiểm tra bước tiếp theo. Nếu bước trước đó không đạt kết quả hay có sai sót thì phải ngừng kiểm định. Nếu sai sót nhỏ trong khả năng chuyên môn của kiểm định viên thì người kiểm định có thể tự sửa chữa. Nếu sai sót quá lớn vượt ngoài tầm kiểm soát của người kiểm định thì phải đưa lên những cơ quan có chuyên môn sửa chữa lại. Sau đó tiến hành kiểm định lại các bước ban đầu.

- Khi tiến hành các phương pháp thủ nghiệm thì mỗi bộ phận phải thử ít nhất 3 lần mới được ghi kết quả vào biên bản nhằm đánh giá kết quả một cách chính xác nhất. Khi đặt nâng các vật nặng trên móc treo thử thì phải để một khoảng thời gian theo quy định của nhà sản xuất.

- Khi tiến hành thử tải, nếu phát hiện tình trạng bị quá tải phải lập tức dùng các bộ phận phanh hãm dừng lại quá trình sử nghiệm đưa về trạng thái an toàn. Kiểm tra lại toàn bộ thông số kĩ thuật, các bộ phận xong mới tiến hành thử tải lại.

- Tất cả những vấn đề xảy ra trong quá trình kiểm định phải được ghi hết vào biên bản để thuận lợi cho những lần kiểm định sau. Khi các bộ phận khác có vấn đề buộc phải kiểm định trước thời hạn cũng phải được ghi hết vào biên bản.