• Chia sẻ
  • Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải lưu ý đến một số vấn để liên quan để có thể đảm bảo việc thay đổi là hợp pháp và có thể thực hiện một cách thuận lợi nhất.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi mà bạn cần tìm đến để có thể đảm bảo hoàn thành thủ tục thuận lợi nhất.

Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Khi tiến hành các thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì điều đầu tiên mà bạn cần phải nắm được chính là những trường hợp nào thì bạn cần làm thủ tục thay đổi tên chủ doanh nghiệp tư nhân ? Theo quy định của pháp luật thì các trường hợp sau đây cần làm thủ tục thay đổi :

- Chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích có giấy xác nhận của Tòa án

- Chủ doanh nghiệp cho, bán, tặng lại doanh nghiệp cho người  khác

Khi thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề về tài sản và khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân cũng là điều mà bạn cũng phải lưu ý để có thể xử lý theo đúng quy định như sau:

- Thứ nhất là đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán lại doanh nghiệp thì tài sản của doanh nghiệp sẽ do chủ doanh nghiệp tư nhân mới có quyền quản lý và sở hữu. Nhưng đối với vấn đề nợ thì nếu hợp đồng mua bán doanh nghiệp không có thỏa thuận nào khác thì người chủ cũ của doanh nghiệp tư nhân vẫn phải có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ như quy định.

- Thứ hai là trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết hay mất tích có xác nhận của Tòa án thì sẽ có hai trường hợp xảy ra là chủ doanh nghiệp tư nhân có người thừa kế và không có người thừa kế.

 Với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân có  người thừa kế thì quyền thừa kế sẽ được giao cho những người lần lượt từ hàng thừa kế thứ nhật như: vợ, con ruột, con nuôi, bố mẹ.. trong trường hợp không có di chúc. Và người thừa kế có quyền quản lý, sở hữu tài sản cũng như có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ nếu có.

 Với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không có người thừa kế thì doanh nghiệp tư nhân sẽ thuộc quyền quản lý của nhà nước và cơ quan chức năng có trách nhiệm thanh lý tài sản để thanh toán các khoản nợ cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, khi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ có nhiều vấn đề liên quan khác kèm theo mà bạn cần phải lưu ý cho kỹ để tùy vào từng trường hợp khác nhau sẽ có hướng xử lý cho phù hợp.