• Chia sẻ
  • Những lưu ý khi doanh nghiệp mới thành lập đặt in hoá đơn

Những lưu ý khi doanh nghiệp mới thành lập đặt in hoá đơn

Việc in hóa đơn là điều quan trọng đối với doanh nghiệp ngay sau khi thành lập bởi đây là cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, điều kiện để doanh nghiệp mới thành lập đặt in hóa đơn giá trị gia tăng là gì ?

Thành lập doanh nghiệp

Khi mở công ty mới chủ doanh nghiệp thường sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, họ sẽ được phục vụ tận tình từ lúc soạn hồ sơ đến khi đặt in hoá đơn, tuy nhiên không phải ai cũng cần sử dụng các dịch vụ trọn gói này vì thế hôm nay chúng tôi đưa ra những lưu ý khi đặt in hoá đơn cho những doanh nghiệp mới thành lập.

Những lưu ý khi doanh nghiệp mới thành lập đặt in hoá đơn

Theo quy định của Pháp luật, để doanh nghiệp mới thành lập đặt in hóa đơn giá trị gia tăng  thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo các điều kiện sau :

- Doanh nghiệp mới thành lập đặt in hóa đơn giá trị gia tăng khi nằm trong đối tượng được tự in hóa đơn nếu không có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in thì có thể đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất và mua bán.

-  Những doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn theo quy định của pháp luật thì có thể đặt in hóa đơn để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thủ tục để doanh nghiệp mới thành lập đặt in hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm các bước sau :

-  Sau 3 ngày kể từ khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành nộp đơn xin được thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mẫu đơn này cần có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp.

-  Sau khi có con dấu , doanh nghiệp cần nộp mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in lên bộ phận một cửa của cơ quan thuế nơi doanh nghiệp thành lập. Đối với mẫu đơn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị 02 bản. Sau khi nhận được đơn đề nghị từ doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ thông báo đến doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn đặt in trong vòng 05 ngày.

-  Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần liên hệ với nhà in được Nhà nước cấp phép in hóa đơn để tiến hành ký hợp đồng in hóa đơn.

-  Khi nhà in bàn giao hóa đơn, người đại diện cho doanh nghiệp cần kiểm tra số lượng, mẫu hóa đơn và ký biên bản thanh lý hợp đồng in hóa đơn và biên bản hủy kẽm. Các biên bản này cần được doanh nghiệp lưu giữ cẩn thận phòng khi có cơ quan chức năng kiểm tra.

-  Tiến hành thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý 05 ngày trước khi doanh nghiệp phát hành hóa đơn. Nếu sau 05 ngày, cơ quan thuế không có thông báo gì khác thì doanh nghiệp được phép xuất hóa đơn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có thể thấy, điều kiện để doanh nghiệp mới thành lập đặt in hóa đơn giá trị gia tăng khá đơn giản nếu doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin và quy định của pháp luật.