• Chia sẻ
  • Những Điều Cần Biết Về Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

Những Điều Cần Biết Về Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

Sau khi thành lập, doanh nghiệp sẽ có trăm ngàn mối cần phải lo. Tuy nhiên, những điều cần biết về doanh nghiêp mới thành lập thì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được một cách rõ ràng, đặc biệt là vấn đề về thuế.

Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải kiểm tra các thông tin trên giấy phép đã chính xác hay chưa, tiến hành xin con dấu, đăng thông báo thành lập công ty trên 03 số báo liên tiếp, tiến hành treo biển công ty…. Những điều này sẽ được các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp làm hết cho bạn. Tuy nhiên, những điều cần biết về doanh nghiệp mới thành lập khi tiến hành khai báo các loại thuế là vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần tiến hành nhanh chóng.

Sẽ có rất nhiều loại thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm thủ tục tại Chi cục thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Thuế môn bài là một trong những điều cần biết về doanh nghiệp mới thành lập cần khai báo. Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, nếu doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động sản xuất thì trong vòng 30 ngày, doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ khai báo thuế tại cơ quan Thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động sản xuất thì ngày khai báo thuế sẽ tính chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng tháng lập, thời gian căn cứ vào giấy phép kinh doanh. Đối với thuế môn bài, nếu doanh nghiệp thành lập trước tháng 06 của năm thì phải đóng tiền thuế của cả năm, còn thành lập sau tháng 06 thì sẽ đóng bằng ½ tiền thuế cả năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mới thành lập cần tiến hành khai báo thuế giá trị gia tăng bao gồm khai báo thuế hàng tháng và khai báo thuế cuối năm. Đối với hồ sơ khai thuế hàng tháng, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng đó, kèm theo đó là bảng thống kê hóa đơn mua và bán phát sinh trong tháng và 01 bản báo cáo tình hình sử dụng tài chính của tháng cần kê khai thuế.  Đối với việc khai thuế cuối năm, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị báo cáo tài chính năm và  01 tờ khai tự quyết toán thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Cùng với đó, khi mới thành lập, doanh nghiệp cũng phải tiến hành khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp gồm kê khai theo quý và kê khai cuối năm. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Mặt khác, nếu trong quá trình hoạt động sản xuất mà doanh nghiệp có phát sinh các nghành nghề cần phải nộp thuế theo quy định của pháp luật như thuế khai thác tài nguyên hay thuế xuất nhập khẩu…

Có thể thấy, những điều cần biết về doanh nghiệp mới thành lập không quá nhiều nhưng nếu doanh nghiệp không nắm rõ hoặc không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị đóng mã số thuế doanh nghiệp.