• Chia sẻ
  • Nhà máy nhiệt điện có cần kiểm định an toàn thường xuyên?

Nhà máy nhiệt điện có cần kiểm định an toàn thường xuyên?

Nhà máy nhiệt điện là một môi trường tiềm ẩn khá nhiều những nguy hiểm, chính vì lẽ đó mà việc kiểm định an toàn cần được tiến hành thường xuyên tại đây để đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc và người lao động nói riêng.

 

Để xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện không phải việc dễ dàng. Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị đều dựa trên công nghệ hiện đại, cấu tạo và vận hành hết sức phức tạp. Không chỉ có kiểm định an toàn lần đầu mà nhà máy nhiệt điện phải kiểm định an toàn thường xuyên.

Điện có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Nếu không có điện quốc gia đó sẽ bị tụt hậu, đời sống của người dân sẽ nghèo nàn, lạc hậu. Khoảng cách với sự phát triển của các quốc gia khác trên thế giới sẽ ngày càng được kéo dài. Sẽ không một quốc gia nào muốn sự lạc hậu bao trùm, kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thay vào đó là sự hiện đại hóa, sự phát triển của khoa học công nghệ, đời sống của người dân ngày càng đầy đủ, sung túc, các quốc gia hội nhập, phát triển và xích lại gần nhau hơn. Muốn thế thì điện là điều không thể thiếu.

Nước ta hệ thống các nhà máy nhiệt điện được xây dựng cung cấp điện cho cả nước. Để xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện không phải việc dễ dàng. Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị đều dựa trên công nghệ hiện đại, cấu tạo và vận hành hết sức phức tạp. Nhiều loại máy móc, thiết bị phải nhập khẩu từ nước ngoài. Công nhân xây dựng và vận hành đều là những người được đào tạo bài bản, có chất lượng đảm bảo cho việc xây dựng, lắp đặt và vận hành đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.

Hệ thống máy móc, thiết bị trong nhà máy nhiệt điện không chỉ có kiểm định an toàn lần đầu mà phải kiểm định an toàn thường xuyên. Các thông số kỹ thuật phải đảm bảo ở mức sai số nhỏ nhất, không được vượt mức cho phép. Công tác kiểm định an toàn phải hết sức chặt chẽ. Máy móc, thiết bị bắt đầu lắp đặt phải được kiểm định an toàn một cách kỹ lưỡng. Trong quá trình vận hành phải được kiểm định thường xuyên để đảm bảo vận hành an toàn nhất. Nếu nhà máy nhiệt điện xảy ra sự cố thì hậu quả hết sức nghiêm trọng, có thể không lường hết được.