Mua bán công ty

Khi muốn mua lại một công ty nào đó thì thủ tục cần làm những gì?

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới nhiều doanh nghiệp mới ra đời, để thuận tiện trong kinh doanh và mở rộng sản xuất và loại bỏ những ngành nghề không cần thiết nên việc mua bán công ty hiện nay diễn ra rất nhiều, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn, thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu các nhà sản xuất trong nước với các nhà mua hàng quốc tế. Nhưng câu hỏi được đặt ra là phải tiến hành như nào? Khi muốn mua lại một công ty nào đó thì thủ tục cần làm những gì?

Hiện nay với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp để thuận tiện trong các thủ tục mua bán công ty để doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng thời gian và không tốn nhiều thời gian và chi phí thực hiện công việc này, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp mua bán một cánh nhanh chống và hiệu quả nhất.

Mua bán công ty

Theo quy định của luật doanh nghiệp, thì chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp còn đối với công ty cổ phần thì hình thức mua bán công ty chính là chuyển nhượng cổ phần và đối với công ty TNHH thì chuyển nhượng vốn góp tại công ty. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về mua bán công ty trong công ty cổ phần.

Trong công ty cổ phần hiện nay do nhiều người cùng góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp của mình tại công ty. Cho nên chuyển nhượng cổ phần các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật và điều lê tại công ty cổ phần quy định về hình thức chuyển những, giá, số lượng cổ phần, thời gian chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng sau khi đã xác định được những vấn đề trên các bên đã ký kết tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Sau khi cổ phần đã được chuyển nhượng xong, sau thời gian quy định Đại Hội đồng cổ đông tiến hành họp để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đồng thời tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong sổ đăng ký cổ đông của công ty và tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định.

Tuy nhiên, xung quanh thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp có rất nhiều vấn đề pháp lý cần được nêu ra và làm rõ để đi đến xác định trách nhiệm pháp lý tiếp theo của mỗi bên. Nếu bạn thực sự quan tâm thì có thể liên hệ với chúng tôi để bảo vệ quyền lợi tối ưu nhất.

Việc mua bán công ty là một vấn đề rất quan trọng. Nó không đơn thuầ chỉ là sự giao dịch gữa 02 hay nhiều bên  mà nó còn có sự kiểm soát của pháp luật bằng các  quy định liên quan. Vì vậy, bạn cần nắm rõ thông tin để đảm bảo việc mua bán này là hợp pháp.