• Chia sẻ
  • Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Có nhiều trường hợp cần phải chuẩn bị mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và bạn cũng cần phải biết được nội dung cần có của mẫu thông báo này là gì để đảm bảo thông tin cung cấp được chính xác nhất.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi mà bạn có thể tìm đến để được hỗ trợ các thông tin liên quan đối với việc thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể đảm bảo là việc thành lập này được hợp lệ nếu đặt niềm tin vào dịch vụ này.

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi chuẩn bị mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì trước hết là bạn phải biết được những trường hợp nào cần phải sử dụng đến mẫu thông báo này để có thể chuẩn bị cho hợp lý. Sau đây là các trường hợp cần thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp cho người khác.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân chết hoặc mất tích và doanh nghiệp tư nhân thuộc quyền quản lý của người chủ mới.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân tặng/cho doanh nghiệp tư nhân lại cho người khác.

Nội dung cần có trong mẫu thông báo

Nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp trên đây thì bạn cần phải thực hiện mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo là việc thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn hợp lệ. Bạn cần lưu ý các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp bao gồm: tên, mã số thuế, Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thông tin về lý do thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm: Chủ doanh nghiệp chết, mất tích; Bán doanh nghiệp tư nhân; Tặng cho doanh nghiệp tư nhân.

- Thông tin về người chủ doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện bán, tặng hay mất tích bao gồm: họ tên, thông tin ngày tháng năm sinh, thông tin về CMND, quê quán, thông tin liên hệ…

- Thông tin về người mua doanh nghiệp hay được tặng /cho doanh nghiệp bao gồm: họ tên, thông tin ngày tháng năm sinh, thông tin về CMND, quê quán, thông tin liên hệ…

- Thông tin về chữ ký, đóng dấu của người chủ doanh nghiệp nhân. Trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết hay mất tích.

- Thông tin về chữ ký và họ tên của người mua, được tặng hay cho doanh nghiệp tư nhân.

- Nếu trong hồ sơ thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có giấy tờ nào khác kèm theo như: Giấy kê khai di sản thừa kế; Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp; Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích; thì cần phải ghi rõ trong mẫu thông báo này để cơ quan chức năng có thể kiểm tra và đối chiếu thông tin được chính xác nhất.

Nếu như bạn thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân mà không thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết đó thì chắc chắn là việc làm thủ tục của bạn sẽ không thể suôn sẻ và nhanh chóng như mong muốn được. Đó là lý do mà bạn cần phải lưu ý khi tiến hành thủ tục này.

Như vậy, mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng là một vài chia sẻ trên đây sẽ giúp cho bạn biết được những gì mình cần làm để thực hiện cho hiệu quả nhất.