• Chia sẻ
  • Lý do nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Lý do nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài tốt nhất nên lựa chọn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài để có được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bởi loại hình doanh nghiệp này có rất nhiều ưu thế khi hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang ngày càng thể hiện được tầm quan trọng của mình trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Đây là điều mà mọi người cần biết để có thể liên hệ và chuẩn bị cho hiệu quả nhất.

Lý do nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Muốn tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì nhà đầu tư cần phải tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về loại hình doanh nghiệp này. Nó sẽ giúp doanh nghiệp có được hiệu quả tốt nhất trong quá trình thực hiện kinh doanh.

Khái niệm

Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài chính là doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam nhưng do Nhà nước đầu tư nước ngoài sở hữu. Loại hình doanh nghiệp này được đầu tư hoàn toàn bằng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Khi thành lập tại Việt Nam thì loại hình được chọn là công ty TNHH. Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân và hoạt động theo quy định mà pháp luật Việt Nam ban hành. Lưu ý là khi thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì cần phải đảm bảo là vốn thành lập doanh nghiệp tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư dự án của doanh nghiệp.

Ưu điểm của doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

- Lựa chọn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì chủ đầu tư có thể yên tâm là loại hình doanh nghiệp này thường có vốn đầu tư dài hạn và nguồn vốn này cũng ít biến động.

- Chủ đầu tư của doanh nghiệp được toàn quyền quyết định đối với các hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc biệt là đối với việc  đưa ra các phương án kinh doanh. Điều thuận lợi này là do vốn của doanh nghiệp 100% là của nhà đầu tư nước ngoài.

- Các doanh nghiệp có vốn 100 nước ngoài thường có lợi thế về công nghệ hiện đại, tiên tiến. Ngoài ra thì trình độ quản lý ở nước ngoài cũng tiên tiến hơn nhiều so với ở Việt Nam. Vì thế cho nên, các doanh nghiệp này thường thu hút sự chú ý của các đối tác rất nhiều trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Nhược điểm của doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Mặc dù lợi thế của các doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là rất nhiều khi đầu tư tại thị trường Việt Nam. Nhưng, khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì nhà đầu tư cũng phải cân nhắc đến những vấn đề sau để có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.

- Vì là doanh nghiệp nước ngoài nên không thể am hiểu cặn kẽ phong tục, tập quán và thị trường Việt Nam. Vì thế cho nên trong quá trình sử dụng nhân sự sẽ phát sinh việc áp dụng chế độ quản lý không phù hợp gây nên bất đồng trong doanh nghiệp.

- Ngoài ra thì các chính sách để quản lý doanh nghiệp vẫn chưa có sự linh hoạt.

Nói tóm lại, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì nhà đầu tư cần phải ý thức được khó khăn và thuận lợi của mình như thế nào để có được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình kinh doanh.