• Chia sẻ
  • Lưu ý khi chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc

Lưu ý khi chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc

Có rất nhiều trường hợp mà chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Khi thực hiện các thông tin và thủ tục trong việc ủy quyền thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý đến một số vấn đề liên quan để đảm bảo cho việc ủy quyền được hợp pháp và hiệu quả.

Với việc tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp  thì nhiều người đã có được sự hài lòng tuyệt đối không chỉ từ việc đảm bảo tính chính xác về mặt pháp lý mà còn giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian và công sức trong suốt quá trình thực hiện thủ tục.

Lưu ý khi chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc

Nói đến vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc thì thực tế đây là một bản hợp đồng dân sự. Bản hợp đồng này sẽ ghi nhận lại việc một bên giao hay ủy quyền cho bên còn lại thực hiện một số thông tin liên quan về mặt giấy tờ, pháp lý hay các quyền hạn theo quy định. Theo vào đó thì bên được ủy quyền sẽ đảm bảo thực hiện đúng và có hiệu quả các công việc được ủy quyền còn bên ủy quyền sẽ có trách nhiệ trả thù lao, lợi nhuận theo quy định được nêu trong hợp đồng.

Một số quy định liên quan:

1.  Về hình thức

Hợp đồng ủy quyền khi chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc phải được ghi bằng văn bản và có công chứng của cơ quan chức năng. Như vậy thì hợp đồng mới có hiệu lực.

2. Về nội dung

Nội dung ủy quyền phải đảm bảo là người được ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi pháp luật quy định và được ghi một cách rõ ràng, đầy đủ. Nội dụng trong hợp đồng ủy quyền sẽ chính là căn cứ pháp lý về sau trong điều kiện xảy ra tranh chấp, kiện tụng.

3. Về thời gian ủy quyền

Theo thông thường thì hợp đồng mà chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc thương có hiệu lực trong vòng 01 năm. Tuy nhiên, thời gian ủy quyền này cũng sẽ có sự thay đổi tùy theo thỏa thuận của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hay theo thời gian quy định của pháp luật ban hành.

4. Việc ủy quyền lại

Trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền, nếu người được ủy  quyền vì lý do nào đó không thể tiếp tục thực hiện công việc được ủy quyền thì có thể ủy quyền lại cho người thứ 3 thực hiện. Tuy nhiên, việc ủy quyền lại này phải được chủ doanh nghiệp tư nhân là người ủy quyền đồng ý.Ngoài ra thì các công việc và quyền hạn khi ủy quyền lại không được phép vượt quá những quy định được ủy quyền trước đây.

Với các thông tin về quy định mà pháp luật ban hành đối với việc chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền thay giám đốc được nêu trong bài viết trên thì chúng tôi hy vọng là nó sẽ giúp cho bạn có được các thông tin  liên quan đối với hoạt động ủy quyền này.