• Chia sẻ
  • Kiểm định thiết bị áp lực quan trọng như thế nào?

Kiểm định thiết bị áp lực quan trọng như thế nào?

Các loại bình chịu áp lực thường làm việc ở trạng thái áp suất cao hơn áp suất khí quyển. và những loại thiết bị này rất dễ xảy ra hiện tượng nổ do áp suất quá cao và trong trường hợp không đạt tiêu chuẩn về thông số kĩ thuật, do đó kiểm định thiết bị áp lực là cựckì quan trọng.

Yêu cầu an toàn cơ bản đối với các thiết bị áp lực

- Các thiết bị áp lực phải được có người thẩm quyền do cơ quan thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành phù hợp với quy chế và tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

- Yêu cầu về ghi nhãn tất cả các bình phải có biển nhãn các thông tin tối thiểu sau:

- Tên của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở cung cấp, loại sản xuất, năm sản xuất, áp suất làm việc tối đa, nhiệt độ làm việc tối đa, nhiệt độ thấp nhất cho phép,...

- Không cần ghi nhãn cho mỗi bình áp lực mà bình đó nằm trong hệ thống đã được ghi nhãn.

- Biển ghi nhãn phải gắn cố định vào bình. Nếu biển ghi nhãn nằm ở vị trí khó đọc, cần phải gắn một bản sao cố định ở chỗ dễ đọc. Giúp người sử dụng dễ dàng phân biệt và nhận thấy. Điều này giúp cho công việc trở nên thuận tiện hơn.

Việc kiểm định thiết bị áp lực cần phải thực hiện khi nào?

- Sau khi lắp đặt và trước khi đưa thiết bị áp lực vào sử dụng

- Sau khi tiến hành cải tạo và sửa chữa lớn cho các thiết bị

- Sau khi thiết bị xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong

- Thiết bị áp lực đã hết hạn kiểm định trước thời hạn theo đề nghị cảa cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị

- Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra và nhà nước về lao động

Quy trình kiểm định thiết bị áp lực

Giống với kiểm định các thiết bị khác thì chúng ta cần kiểm tra kĩ thuật bên ngoài thiết bị áp lực

- Tiếp đó là kiểm tra kĩ thuật bên trong thiết bị áp lực

- Kiểm tra khả năng vận hành của thiết bị áp lực

- Kiểm tra kĩ thuật, thử nghiệm

- Cuối cùng là xử lí kết quả kiểm định.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm định thiết bị áp lực, kiểm định viên lập 2 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến và đại diện chủ sử dụng kí vào biên bản kiểm định, rồi mỗi bên giữ 1 bản. tiếp sau đó là kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lí lịch của thiết bị. Và lưu ý rằng, chỉ được dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu.

kiểm định thiết bị áp lực

Thời hạn kiểm định thiết bị áp lực tiêu chuẩn

- Tùy thuộc vào thời gian, điều kiện và chất lượng của bình mà thời hạn kiểm định kỹ thuật bình áp lực an toàn định kỳ là 1-3 năm.

- Đối với các bình chứa các môi chất ăn mòn kim loại hoặc cháy nổ và các bình đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn là 2 năm.

- Đối với các bình chứa các môi chất ăn mòn kim loại hoặc cháy nổ và các bình đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn là 1 năm.