• Chia sẻ
  • Kiểm định nồi hơi do các đơn vị có chức năng thực hiện

Kiểm định nồi hơi do các đơn vị có chức năng thực hiện

Kiểm định nồi hơi không phải là một công việc đơn giản mà ai muốn là làm được, chưa kể đến kết quả đưa ra cũng cần chuẩn xác. Xuất phát từ thực tế đó, những dịch vụ như thế này sẽ chỉ được cung cấp bởi các đơn vị chức năng, đủ chuyên môn và kinh nghiệm trong nghề.

 

Các đơn vị không thể tự kiểm định nồi hơi của chính đơn vị mình sản xuất hay sử dụng. Việc kiểm định nồi hơi phải được thực hiện trên nguyên tắc khách quan và do các đơn vị có chức năng thực hiện.

Một sản phẩm được sản xuất và bán trên thị trường đều được quảng cáo là tốt nhất. Vì thực tế thì họ cũng đã thực hiện đầy đủ các công đoạn sản xuất mới cho ra được một sản phẩm. Và sản phẩm có được giới thiệu tốt thì mới có thể tiêu thụ được. Tất nhiên trong nhiều trường hợp không phải người ta cố ý quảng cáo phóng đại, nói sai sự thật mà có thể thực tế người ta cũng không biết sản phẩm đó có những hạn chế gì. Nhìn bằng mắt thường sẽ là một sản phẩm hoàn thiện, không hề có sai sót gì. Và có rất nhiều sản phẩm chỉ một sai sót nhỏ cũng không thể sử dụng được.

Nồi hơi là một sản phẩm đặc biệt. Nó được chế tạo rất công phu, bài bản và được sản xuất cẩn thận đến từng chi tiết. Không phải được làm ồ ạt, số lượng hơn chất lượng như các sản phẩm bình dân trong cuộc sống. Nồi hơi tham gia vào quá trình sản xuất hết sức quan trọng khác chứ không phải được sử dụng ngay mà không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì về sau. Nó không phải là một sản phẩm bình thường như bánh kẹo hay quần áo. Cho ra một sản phẩm nồi hơi phải đảm bảo các chỉ số an toàn mà chỉ những người có chuyên môn mới biết được. Và tất cả các chỉ số này đều phải đồng thời thỏa mãn trong ngưỡng cho phép.

Các đơn vị không thể tự kiểm định nồi hơi của chính đơn vị mình sản xuất hay sử dụng. Việc kiểm định nồi hơi phải được thực hiện trên nguyên tắc khách quan và do các đơn vị có chức năng thực hiện. Chúng ta nên biết một điều khi chính chứng ta tạo ra sản phẩm thì sản phẩm đó ta nghĩ đã hoàn chỉnh rồi. Còn người ngoài khi nhìn vào người ta có thể phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ nhưng khi hoạt động sẽ là lỗ hổng lớn và có thể nổ tung cả sản phẩm và những thứ xung quanh. Nồi hơi khi đã có sự cố thì có thể nổ theo cả nghĩ đen và nghĩa bóng vì hậu quả sẽ hết sức nặng nề.