• Chia sẻ
  • Kiểm định nồi hơi cần nắm rõ quy trình hoạt động của nó

Kiểm định nồi hơi cần nắm rõ quy trình hoạt động của nó

Bộ phận kiểm định nồi hơi cần nắm rõ quy trình hoạt động của nồi hơi, nắm rõ được cấu trúc và bộ phận bên trong của thiết bị.

Trong các nhà máy công nghiệp, kỹ thuật đều có thiết bị nồi hơi dùng để cũng cấp nguồn năng lượng nhiệt cho các máy móc thiết bị của Công ty đó. Vì nó được coi là bộ phận vô cùng quan trọng, nên nhà nước ta đặt thiết bị nồi hơi vào danh sách có thể gẫy ra cháy nổ lớn, do thế yêu cầu khắt khe với toàn doanh nghiệp khi sử dụng nồi hơi phải kiểm định liên tục, bảo đảm an toàn lao động cho người sử dụng.

Máy móc lớn, hiện đại, rối ren, đòi hỏi sự hiểu biết cực cao của người sử dụng. Nhưng những bộ phận bên trong, hay nguy cơ hỏng hóc thì người dùng đến nó không bao giờ biết được. Do thế, các công ty luôn có một bộ phận kiểm định máy móc riêng biệt.

Bộ phận kiểm định nồi hơi luôn nắm rõ được quy trình hoạt động của máy, cũng một phần nắm được bộ phận bên trong nó ra làm sao, kỹ thuật hoạt động như nào. Quá trình kiểm định luôn được ghi chép cụ thể, lưu giữ dài lâu để qua từng năm bộ phận này có thể đánh giá được mức độ máy ra sao.

Lần đầu kiểm định chính là lúc nồi hơi được đưa vào sản xuất. Quá trình khá quan trọng, bộ phận phải xem xét được toàn bộ máy như nào, nếu có thiết bị hỏng sẵn cần đổi trả ngay cho nhà sản xuất. Sau quá trình đầu tiên, cứ cách tháng cố định, phải có buổi kiểm định đầy đủ toàn bộ, xem mức độ máy móc qua từng tháng ra sao, đánh giá chất lượng nồi hơi vào sổ sạch, lưu giữ lâu dài. Quá trình kiểm định không thể sau một năm rồi dừng luôn được. Vì là máy móc lớn, việc kiểm định sẽ phải kéo dài cho đến khi máy thực sự không thể sửa, phục hồi được nữa. Vì thế, sau một năm, nồi hơi vẫn tiếp tục được kiểm định, đánh giá chất lượng như những lần kiểm định trước đó, và vẫn theo quy trình ghi như ban đầu.

Các công ty đang sử dung nồi hơi cần luôn tuân thủ quy trình kiểm định, để hạn chế rủi rõ đến với công nhân sử dụng. Việc kiểm định cũng góp phần giảm chi phí mua các thiết bị sau này của Công ty.