• Chia sẻ
  • Khi nào các công ty thực hiện huấn luyện bị thu hồi giấy chứng nhận?

Khi nào các công ty thực hiện huấn luyện bị thu hồi giấy chứng nhận?

Các công ty thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động sẽ bị thu hồi giấy phép sử dụng dịch vụ nếu gặp một trong những trường hợp sau.

Đầu tiên là không đảm bảo điều kiện huấn luyện như quy định đã đề ra. Việc thay đổi quy trình huấn luyện hay thay đổi về giảng viên hay các phương tiện phục vụ huấn luyện mà không phù hợp với quy định đề ra khi bị phát hiện sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận việc huấn luyện để có hình thức xử lý. Có thể là thu hồi tạm thời để khắc phục hoặc nặng hơn là thu hồi vĩnh viễn.

Không tổ chức việc huấn luyện an toàn mà vẫn cấp chứng chỉ đã huấn luyện. Việc làm này ngoài việc bị thu hồi giấy chứng nhận ra thì các công ty thực hiện huấn luyện có thể phải chịu phạt hành chính và truy tố về hành vi của mình.

Liên tiếp hai lần không báo cáo kết quả định kỳ cho cơ quan chức năng. Việc báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng là rất quan trọng trong việc xác định các công ty nào đã thực hiện kiểm định hay chưa. Việc không báo cáo kết quả gây ảnh hưởng tới việc kiểm tra xử lý các công ty xí nghiệp vi phạm quy định về huấn luyện an toàn lao động nên công ty thực hiện huấn luyện đó sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.

Một lý do bị thu hồi giấy chứng nhận nữa là khi hết thời hạn đình chỉ việc huấn luyện mà không khắc phục được lỗi. Việc này thể hiện sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của công ty thực hiện huấn luyện an toàn nên việc bị thu hồi giấy chứng nhận cũng rất đúng.

Sửa chữa nội dung giấy chứng nhận cũng là hành vi bị thu hồi giấy đã cấp. Việc tự ý sửa đổi các điều khoản trong giấy chứng nhận làm sai lệch các yêu cầu cũng như để tránh các lỗi cho công ty huấn luyện là trái với quy định. Khi phát hiện trường hợp này thì giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ sẽ bị thu hồi ngay lập tức và có biện pháp xử lý kịp thời.