• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế

Hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế

Hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế hay không? Vấn đề này cần được làm rõ để doanh nghiệp có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ không liên quan gì đến vai trò hay hiệu quả trong giao dịch. Nó vẫn có thể đảm bảo đầy đủ các chức năng của một hóa đơn khi giao dịch theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế

Nói đến hóa đơn thì nó chính là một trong những giấy tờ cần thiết khi tiến hành giao dịch hay mua bán. Và đã là hóa đơn thì nó phải được khấu trừ thuế. Vì thế mà hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế như hóa đơn giấy trước đây. Nó vẫn đảm bảo đầy đủ các tính chất và điều kiện cần có để có thể chứng minh giao dịch đó của doanh nghiệp là hợp pháp thì chẳng có lý do gì mà hình thức hóa đơn này lại không được khấu trừ thuế cả, đúng không nào.

Tuy nhiên, thì việc khấu trừ thuế của hóa đơn điện tử cũng phải tùy thuộc vào loại hóa đơn khi giao dịch của doanh nghiệp. Để khấu trừ thuế thì doanh nghiệp chỉ thực hiện việc kê khai các hóa đơn mua vào để khấu trừ chứ không cần phải kê khai hóa đơn bán ra theo quy định của Tổng Cục Thuế.

Hơn thế nữa, việc thực hiện kê khai hóa đơn để được khấu trừ thuế thì doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định được ban hành đối với việc kê khai này. Với mỗi hóa đơn giao dịch khác nhau thì sẽ có quy định về việc kê khai để khấu trừ thuế khác nhau. Vì thế, nếu không nắm rõ thông tin thì không chỉ là doanh nghiệp có thể sẽ bị cơ quan thuế từ chối thủ tục kê khai thuế mà thậm chí là còn bị phạt vì tiến hành kê khai không đúng quy định đã đề ra.

Một vấn đề được xem là thực trạng chung của các doanh nghiệp khi thắc mắc việc hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế hay không chính là do hiện nay có quá ít thông tin về các quy định đối với việc sử dụng và kê khai hóa đơn điện tử. Chính vì thế mà các doanh nghiệp thường rất lo lắng khi đến thời gian phải kê khai thuế theo quy định mà bản thân cũng không biết là việc kê khai thuế như vậy có chính xác hay không và có làm đúng theo quy định được ban hành hay không?

Để giúp các doanh nghiệp không còn băn khoăn đến vấn đề hóa đơn điện tử có được khấu trừ thuế hay không thì cơ quan chức năng cần hướng dẫn một cách cụ thể và rõ ràng nhất về các quy định kê khai thuế để các doanh nghiệp yên tâm hơn khi sử dụng hóa đơn điện tử.