• Chia sẻ
  • Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Kinh doanh vận tải là hoạt động đặc thù, để đảm bảo việc kinh doanh hợp pháp, bạn phải có giấy phép kinh doanh do cơ quan chức năng cấp. Vậy, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào, thủ tục ra sao?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành một trong những người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp.Tất cả các thủ tục, giấy tờ đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất chuyên nghiệp.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Theo bạn thì việc chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải khó hay dễ và cần làm thủ tục đăng ký xun giấy phép như thế nào mới đảm bảo đúng với yêu cầu và quy định của pháp luật?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

-    Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quy định

-    Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-   Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải theo quy định của pháp luật.

-   Bản phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải quy định.

-    Bản quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý trong doanh nghiệp.

-   Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải đối với các hình thức kinh doanh theo  yêu cầu của pháp luật.

Tùy vào loại hình kinh doanh vận tải khác nhau mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải với những giấy tờ phù hợp theo quy định của pháp luật để nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến  hành thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

- Doanh nghiệp nộ hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện nếu xa cơ quan chức  năng.

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh sẽ tiến hành công việc thẩm định hồ sơ,. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ tiến hành cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh mà doanh nghiệp đề xuất. Nếu trường hợp cơ quan chức năng  không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cụ thể và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp được biết.

Trên đây là thông tin cần chuẩn bị trong bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải và thủ tục cần thực hiện để đảm bảo việc đăng ký xin giấy phép được đúng theo những gì mà pháp luật yêu cầu.