Đẹp Online

Khỏe & Đẹp mỗi ngày

RSS
  • Chia sẻ
  • Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp100 vốn nước ngoài đã đang và luôn là sẽ một trong những loại hình dịch vụ được ưa chuộng nhất. Nó đáp ứng nhu cầu thành lập công ty cho những người thích làm chủ, hay đpá ứng nhu cầu trên thị trường trong và ngoài nước.

Trên thị trường kinh tế của Việt Nam, dịch vụ thành lập doanh nghiệp các công ty ngoài các hình thức hoạt động như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty tư nhân dưới vốn điều lệ là của Việt Nam thì còn có các công ty, doanh nghiệp thành lập 100 vốn nước ngoài.

Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài rất hào hứng khi đầu tư vào Việt Nam bởi sức hút bởi nguồn tài nguyên ở nơi đây. Để thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam thì phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp tại Việt Nam. Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước khác rất nhiều so với thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài có một điều là khi đã là ở Việt Nam thì người nắm giữ cổ phần hay cổ tức… nếu muốn cho ai thừa hưởng thì văn bản phải được ghi bằng tiếng Việt Nam đồng thời được công nhận bởi 1 tổ chức. Điều này sẽ tránh được những tranh chấp về sau về quyền điều hành và quản lý công ty.

Tại pháp luật Việt Nam không quy định hay nêu ra khái niệm cụ thể như thế nào là doanh nghiệp được thành lập bởi 100 vốn nước ngoài. Tuy nhiên, có nhiều khái niệm khái quát doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, sát nhập hoặc mua lại 100% vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo các quy định mà pháp luật  ban hành.

Về hình thức thành lập công ty cũng giống như thành lập công ty của các cá nhân. Tổ chức, các nhà đầu tư trong nước, cụ thể như thành lập công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty tư nhân, công ty cổ phần hay công ty liên doanh. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài khi vào Việt Nam sẽ có sự khác biệt về văn hóa kinh doanh với những doanh nghiệp trong nước đây cũng là một trong những khó khăn khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Pháp luật Việt Nam mặc dù đã có sự mở rộng cho các nhà đầu tư nhưng vẫn trong một khuân khổ nhất định, một phần nhằm bảo vệ nhà đầu tư trong nước. Hơn thế nữa thì sự khác biệt về ngôn  ngữ, về phương thức kinh doanh cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Và cuối cùng phải có hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.