Đẹp Online

Khỏe & Đẹp mỗi ngày

RSS
  • Hỏi đáp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp bất động sản

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bất động sản

Thành lập doanh nghiệp bất động sản là một loại hình doanh nghiệp đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng và quan tâm. Nhất là khi thị trường Việt Nam đang là một trong những “mảnh đất vàng” của loại hình doanh nghiệp này.

 

Thành lập doanh nghiệp bất động sản thực chất là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận, chuyển nhượng để bán, cho thuê hoặc để thực hiện các dịch vụ bất động sản, tham gia vào thị trường bất động sản…

Chính những điều trên có những kẻ hở cho nên pháp luật Việt Nam đã quy định về những vấn đề cụ thể liên quan đến kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng kí kinh doanh bất động sản cần phải nộp hồ sơ đăng kí mở doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và yêu cầu có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Theo đó, mức vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có để có thể đáp ứng điều kiện thành lập hoặc mở một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đây là mức vốn do cơ quan có thẩm quyền quyết định, và sẽ tùy thuộc vào từng loại hình, ngành nghề kinh doanh sẽ quy định về mức vốn pháp định khác nhau.

Thứ 2, nếu tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cho thuê, mua bán kinh doanh bất động sản với quy mô nhỏ thì không cần phải thành lập, nhưng cần phải kê khai đóng thuế đúng quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm kinh doanh.

Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang khuyến khích các hoạt động kinh doanh bất động sản, thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đáp ứng từng mục tiều và từng chiến lược phát triển của đất nước cho từng thời kì.

Đồng thời, kinh doanh bất động sản hướng đến các công trình công cộng, công ích, phục vụ cho xã hội thì sẽ được hưởng những chế độ về miễn, giảm thuế cũng như những ưu tiên khác liên quan. Đây chính là sự quan tâm mà Đảng và nhà nước ta dành cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và các ngành nghề kinh doanh, kinh tế khác nói chung.