• Chia sẻ
  • Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng

Để có thể hoạt động một cách hợp pháp đối với dịch vụ internet thì điều quan trọng là bạn phải đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng. Vậy những điều kiện đó là gì và phải đảm bảo như thế nào?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của rất nhiều người trong thời gian gần đây. Đó chính là nhờ sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và khả năng giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà dịch vụ này có thể mang đến sự hài lòng cho mọi người khi hợp tác.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet  công cộng bao gồm các điều kiện sau:

-  Cơ sở cung cấp dịch vụ phải có được giấy chứng nhận kinh doanh do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

- Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo đủ điều kiện tài chính và nhân lực phù hợp với quy mô kinh doanh mà mình đăng ký.

- Cơ sở kinh doanh phải có phương án kinh doanh khả thi. Phương án này phải đảm bảo phù hợp với chiến lược đã đề ra  khi tiến hành đăng ký kinh doanh.

- Cơ sở kinh doanh phải có biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hã tầng viễn thông cũng như đảm bảo an ninh thông tin theo quy định.

Những quy định trên là điều kiện bắt buộc để bạn có được sự cho phép của cơ quan chức năng nếu muốn kinh doanh dịch vụ internet công cộng. Bởi dịch vụ này có sự ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng và nhận thức của xã hội. Vì thế, nhà nước ban hành các điều kiện nhằm có sự kiểm soát một cách chặt chẽ  các hoạt động của cơ sở kinh doanh. Từ đó có thể đảm bảo an ninh trật tự một cách tốt nhất.

Hình thức xử phạt

Đối với các trường hợp cơ sở kinh doanh khi chưa đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng thì pháp luật cũng có những quy định, chế tài để có thể đảm bảo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm một cách chính xác nhất. Quy định sử phạt như sau:

- Đối với các cơ sở kinh doanh tiến hành cung cấp dịch vụ internet công cộng khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, giấy tờ pháp lý… theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Đối với các  trường hợp tái phạm nhiều lần thì cơ quan chức năng sẽ có các chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí là cấm kinh doanh.

Như vậy, việc đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet công cộng là điều cần thiết để bạn có thể đảm bảo việc kinh doanh của mình được sự thông qua của pháp luật một cách hợp pháp.