• Chia sẻ
  • Cần trục tháp và kiểm định cần trục tháp là gì?

Cần trục tháp và kiểm định cần trục tháp là gì?

Cần trục tháp là một loại trong các thiết bị khá là nguy hiểm. Cần trục tháp hay còn gọi là cẩu tháp, là một loại cần trục được lắp ráp từ các đoạn tháp rời để phục vụ theo yêu cầu của các công trình. Vì vậy, cần thường xuyên kiểm định cần trục tháp để đảm bảo cho người lao động.

Các loại cần trục tháp cần được kiểm định cần trục tháp

Hiện nay, một trong những loại cần trục tháp cần được thường xuyên kiểm định là cần trục tháp và cần trục tự hành. Cần trục tháp là một loại cần trục quay, có các bộ phận được lắp ráp cố định hoặc di chuyển với phần đỉnh của tháp, còn cần trục tự hành là loại cần trục được đặt trên ô tô hay các loại phương tiện khác. Đây là hai thiết bị nâng hạ cần được kiểm định thường xuyên và phải áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định về kiểm định cần trục tháp

Cần trục tháp là một trong các thiết bị, các loại máy, vật tư đều là các danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm tra an toàn thiết bị lao động do các cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định và ban hành. Các quy tắc và các quy định cần được tuân theo đúng quy trình. Khi tiến hành kiểm định cần trục tháp cần phải đảm bảo các điều kiện:

kiểm định cần trục tháp

- Các thiết bị trước khi kiểm định cần đảm bảo được tính xác thực cũng như luôn phải ở các trạng thái sẵn sàng để được đưa vào kiểm định. Vì như vậy sẽ đảm bảo được quy trình kiểm định.

- Trước khi kiểm định phải xem xét lại các hồ sơ kĩ thuật, các thông số của thiết bị cần được kiểm định.

- Điều kiện tự nhiên, các yếu tố bên ngoài có đủ điều kiện để kiểm định không? Vì nếu các yếu tố trên không được thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

- Ngoài ra, các yếu tố về an toàn vệ sinh lao động tốt thì các yếu tố mới đáp ứng để vận hành thiết bị.

Các quy trình kiểm định cần trục tháp

Quy định kiểm định kỹ thuật an toàn trục tháp do các cơ quan chức năng quy định và được tuân theo các quy trình:

- Kiểm tra kỹ các hồ sơ, lý lịch, nơi sản xuất của thiết bị để đảm bảo trong quá trình kiểm định hệ thống an toàn cần trục tháp được thực hiện tốt.

- Kiểm tra các kĩ thuật bên ngoài của thiết bị để biết thiết bị có đảm bảo được các yếu tố để kiểm định không? Vì để đảm bảo việc kiểm định đúng thì đồng nghĩa với việc phải đảm bảo kiểm tra các thiết bị cẩn thận.

- Kiểm tra kỹ thuật – thử không tải, kỹ thuật tốt thì kiểm định cần trục tháp sẽ đạt được những kết quả mong muốn.

- Sử dụng các chế độ thử tải, áp dụng những phương pháp thử phù hợp với các thiết bị, như vậy sẽ xác định đúng những nơi cần kiểm định.

- Cuối cùng cần kết hợp các yếu tố vừa xác định để xử lý kết quả kiểm định đảm bảo cho tính mạng của người lao động.

Việc kiểm định cần trục tháp là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng các thiết bị vì trục cần tháp là một loại thiết bị luôn tiềm ẩn những tại nạn rủi ro cho người lao động. Vì vậy, cần kiểm định đúng định kỳ.