• Chia sẻ
  • Các thiết bị và điều kiện kiểm định nồi hơi

Các thiết bị và điều kiện kiểm định nồi hơi

Trong quá trình kiểm định cho nồi hơi, sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng các điều kiện đưa ra, cũng như trang bị đủ thiết bị cần thiết, nó giúp quá trình đánh giá diễn ra tốt và thuận lợi.

 

Để kiểm định nồi hơi thật tốt thì khâu chuẩn bị các thiết bị cũng rất quan trọng. Cơ sở cần chú ý tới các điều kiện để tiến hành kiểm định nồi hơi, tránh trường hợp sơ suất mà không thể tiến hành kiểm định.

Các thiết bị cần cho kiểm định nồi hơi, phải được hiệu chuẩn theo đúng quy định của nhà nước đề ra. Đối với thiết bị phục vụ việc khám xét: thiết bị chiếu sáng dùng trong kiểm tra bên trong, hoặc bên ngoài ở góc tối, phải có nguồn điện không quá 12V. Búa kiểm tra thành nồi hơi và các chi tiết khác có trọng lượng trong khoảng: 0,3 – 0,5 kg. Kính lúp dùng trong việc tìm ra các chi tiết rạn nứt của nồi, phải có độ phóng đại phù hợp. Dụng cụ đọ khoảng cách bao gồm thước cặp, thước dây (độ chính xác tuyệt đối). Thiết bị nội soi, dùng để kiểm tra bên trong của nồi hơi.

Khi thử bền hay độ kín, cần phải dùng các thiết bị: thiết bị tạo lưu lượng áp suất, có đắc tính phù hợp với đối tượng thử. Các phương tiện kiểm tra độ kín đảm bảo cho việc thử có kết quả chuẩn xác nhất. Thiết bị đo lường là áp kế có thanh đo chuẩn xác để phục vụ cho quá trình thử. Các thiết bị như kiểm tra siêu âm chiều dầy của nồi, thiết bị kiểm tra mối hàn một cách an toàn không phá hủy, thiết bị kiểm tra độ ăn mòn của bề mặt kim loại.

Để được thực hiện kiểm định, cơ sở cần đáp ứng bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất: nồi hơi phải ở trạng thái sẵn sàng được kiểm định. Điều kiện thứ hai: hồ sơ lí lịch của nồi hơi phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, minh bạch. Điều kiện thứ ba, các yếu tố môi trường không được làm ảnh hưởng tới quá trình kiểm định. Điều kiện thứ 4, cơ sở phải đáp ứng điều kiện an toàn trong lao động. Để đáp ứng được các tiêu chí trên, thì bên phía kiểm định viên và cơ sở phải có sự chuẩn bị thật kĩ càng, để quá trình kiểm định nồi hơi đạt được kết quả tốt nhất.