• Chia sẻ
  • Các loại xe đẩy hàng 2 bánh sử dụng ở đâu?

Các loại xe đẩy hàng 2 bánh sử dụng ở đâu?

Thông thường, khi nói tới xe đẩy hàng thì nhiều người nghĩ tới xe đẩy hàng 4 bánh hoặc 3 bánh, chứ nói về loại xe đẩy hàng 2 bánh thì ít người biết tới. Vậy những chiếc xe đẩy hàng 2 bánh thường được sử dụng ở đâu?

Xe đẩy hàng rẻ đẹp

Những chiếc xe đẩy hàng 2 bánh là những chiếc xe mà ít người biết đến. Điều này cũng khá dễ hiểu vì đã số nhiệm vụ của những chiếc xe đẩy hàng này chủ yếu là ở trong công xưởng, kho bãi, xi nghiệp. Những chiếc xe đẩy hàng 2 bánh có nhiệm vụ nâng những kiện hàng hoá lên rồi di chuyển tới vị trị gần đó như từ kho ra xe hàng hay từ xe hàng về vị trí lưu trữ trong kho.

Đa số các loại xe đẩy hàng 2 bánh có kết cấu như trong hình vẻ. Chúng sử dụng 2 bánh và có một tay cầm vừa tay vừa sử dụng nó. Bằng cách ngã chiếc xe đẩy hàng 2 bánh lui sau là người sử dụng có thể di chuyển tới bằng lốp của xe đẩy hàng với lức ma sát lăn.

Hiện nay, các loại xe đẩy hàng 2 bánh có gia khá rẻ vì tại Việt Nam đã có một vài công ty đã có khả năng tự sản xuất ra các loại xe đẩy hàng. Hầu hết các công ty, xi nghiệp có kho bãi điều phải cần một vài chiếc xe đẩy hàng 2 bánh đễ vận chuyển hàng hoá trong kho, tiết kiệm diện tích lưu trữ.