• Chia sẻ
  • Bước kiểm định nồi hơi nào là quan trọng nhất?

Bước kiểm định nồi hơi nào là quan trọng nhất?

Quy trình kiểm định ở nồi hơi bao gồm rất nhiều bước được thực hiện, nhưng đâu mới là bước nắm giữ vị thế quan trọng nhất, quyết định trực tiếp tới kết quả đánh giá sau cùng nhận được?

 

Kiểm định nồi hơi phải trải qua nhiều bước kiểm tra, mỗi bước sẽ cho ta những số liệu cụ thể mô tả về tính an toàn của thiết bị đó, nên không thể nói bước nào là quan trọng nhất.

Kiểm định an toàn cho các thiết bị máy móc hoạt động trong môi trường công nghiệp là một quá trình quan trọng, chúng ta có thể thấy được điều này khi chúng thể hiện bằng việc phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra và thu thập các số liệu cần thiết, sau đó lại phải so sánh với các số liệu chuẩn, từ đó mới có thể kết luận được sản phẩm thiết bị máy móc công nghiệp này có an toàn hay không. Như vậy trong số các bước thực hiện kiểm tra rất nhiều như vậy, thì bước kiểm tra nào mang tính chất quyết định đến kết quả cũng như được xem như là quan trọng nhất trong quá trình kiểm định.

Như chúng ta đã biết thì kết quả của quá trình kiểm định sẽ cần phải được tổng hợp từ rất nhiều số liệu về tính chất của thiết bị đó, cụ thể như nồi hơi, việc kiểm định nồi hơi cần phải có những số liệu cụ thể như dung tích hay áp suất tối đa mà nó có thể đạt được, và cả độ bền của vật liệu nữa. Như vậy để có thể có được những số liệu tổng quan như vậy, thì mỗi bước trong quá trình kiểm định sẽ cho chúng ta một số liệu cụ thể cần thiết, từ nhiều số liệu cụ thể của từng bước đó chúng ta có thể tổng hợp cũng như tính toàn được một số liệu tổng quát nhất để có thể mô tả chính xác nhất về tình trạng an toàn của thiết bị máy móc công nghiệp này.

Từ điều này chúng ta có thể thấy, nếu như không may chúng ta bỏ qua bất kỳ một bước kiểm tra nào, dù cho nó được gọi là bước chính hay bước phụ, thì chắc chắn bảng tổng hợp số liệu cuối cùng của chúng ta sẽ thiếu mất một vài số liệu, như vậy sự tổng hợ số liệu về tính an toàn của thiết bị cuối cùng sẽ không thể nào đầy đủ cũng như chính xác được. Như vậy dù cho bước kiểm tra đó có là bước chính hay bước phụ đi chăng nữa, chúng đều có những vai trò riêng và đóng góp một phần của mình vào kết quả kiểm định an toàn cuối cùng.