• Chia sẻ
  • Biện pháp giúp kiểm định cần trục chất lượng hơn

Biện pháp giúp kiểm định cần trục chất lượng hơn

Kiểm định cần trục không phải bao giờ cũng chuẩn xác, có thể đưa ra đánh giá một cách tốt nhất. Tuy vậy, người ta vẫn có những biện pháp nhất định để việc cung cấp các dịch vụ như thế này đạt chất lượng hơn.

Thực tế hiện nay cho thấy việc kiểm định cần trục nói riêng và kiểm định máy móc nói chung thực chất là chưa chất lượng vì vậy cần phải tìm ra những biện pháp hữu ích.

Do sảy ra quá nhiều các vụ tai nạn lao động liên quan đến máy móc và thiết bị nên Nhà nước đã ban hành quy định bắt buộc phải kiểm định với nhiều loại máy móc và thiết bị trong đó có việc kiểm định cần trục. Vì cần trục là thiết bị máy móc sử dụng rất phổ biến và thịnh hành. Nếu không kiểm định nghiêm ngặt thì các vụ tai nạn lao động còn tiếp diễn với chiều hướng gia tăng nữa. Biện pháp để việc kiểm định máy móc và thiết bị cần đẩy mạnh, nhanh và phổ biến hơn nữa vì vấn đề tai nạn lao động đã quá cấp thiết rồi.

Thứ nhất: Cơ quan nhà nước phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa thì mới có khả năng thay đổi được tình hình. Vì cơ quan nhà nước là cơ quan quản lý các hoạt động bao gồm cả hoạt động kiểm định máy móc. Cần xây dựng nhiều các tổ thanh tra, kiểm tra về việc kiểm định máy móc thiết bị hơn nữa, nhất là những loại thiết bị và máy móc quan trọng và thông dụng như kiểm định cần trục. Các tổ thanh tra này phải được lựa chọn kỹ càng là những người làm việc có ý thức, trách nhiệm và có kỷ luật cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát không để sảy ra một sơ xuất nào. Nếu sảy ra sơ xuất sẽ ngay lập tức bị kỷ luật thật nặng.

Thứ hai: Dù ở bất cứ ngành nào, bất cứ chế độ nào thì sự khen thưởng vẫn luôn phát huy tác dụng và trong việc kiểm định máy móc thiết bị cũng như vậy. Nhà nước cần đưa ra chế độ khen thưởng một cách rõ ràng và công tư phân minh để khuyến khích và cũng để răn đe những hành động những hoạt động kiểm định an toàn máy móc và thiết bị. Nếu cơ quan xí nghiệp nào thực hiện tốt thì sẽ được biểu dương và khen thưởng thường xuyên. Còn nếu công ty, xí nghiệp nào mà vi phạm thì không chỉ có khiển trách mà còn phải phạt thật nặng đánh vào kinh tế và nặng hơn có thể truy tố trách nhiệm về hình sự. Như vậy thì mới có cơ hội để thay đổi chất lượng kiểm định máy móc thiết bị.