• Chia sẻ
  • 3 rủi ro lớn khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

3 rủi ro lớn khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Để hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm không phải là điều dễ dàng, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật và có sự ràng buộc về vốn pháp định. Liệu việc thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm có gặp phải những rủi ro gì hay không?

Câu trả lời là có, và không chỉ có một mà nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Trước đây, bảo hiểm là ngành thuộc độc quyền của nhà nước, nhưng giờ đây tất cả các loại hình doanh nghiệp đều được hoạt động. Dưới đây là 3 rủi ro lớn khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mà các đơn vị có thể gặp phải:

1. Rủi ro về vốn

Nguồn vốn pháp định mà nhà nước quy định cho ngành bảo hiểm là 70 tỷ đồng, tức là phải chứng minh được số tiền này mới được phép hoạt động. Nhưng Luật doanh nghiệp 2014 cải cách mới đã quy định việc thành lập doanh nghiệp giá rẻ không cần chứng minh vốn pháp định, doanh nghiệp tự kê khai tự chịu trách nhiệm. Việc này có thể thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thành lập tuy nhiên sẽ tạo nên sự gian dối và gây thiếu hụt nguồn vốn khi hoạt động và tạo nên những rủi ro.

2. Rủi ro về các hành động trục lợi bảo hiểm

Đã có rất nhiều vụ trục lợi bảo hiểm xảy ra trên khắp thế giới, tức là người được thừa hưởng bảo hiểm sẽ làm nhiều cách để được hưởng bảo hiểm từ doanh nghiệp. Họ có thể sử dụng những kẻ hở của pháp luật để thực hiện điều này hoặc là móc nối với người bán bảo hiểm. Việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm sẽ gặp phải khá nhiều rủi ro không lường trước được. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể khắc phục và hạn chế điều này bằng cách quản lý nhân viên tốt hơn, có những phúc lợi, chế độ để nhân viên toàn tâm làm việc cho doanh nghiệp.

3. Rủi ro trong việc làm sai trình tự quy định

Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có thêm nhiều đại lý để tăng khả năng hoạt động. Nhiều đại lý vì doanh thu, chỉ tiêu nên không thực hiện theo đúng trình tự quy định dẫn đến tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp. Do đó, cần phải đào tạo các đại lý, nâng cao sự hiểu biết của họ về bảo hiểm để hạn chế rủi ro.